STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

305

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000 

306

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000 

307

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

308

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

309

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

310

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

311

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

312

Bé Cát anh

P9, TPVL

100,000 

313

Bà Trần Thị Sên

Bờ Liệt Sĩ

50,000 

314

Chị Tư

K1, P3, TPVL

100,000 

315

Việt Khoa, Minh Châu

Châu Thành, Trà Vinh

300,000 

316

Trà Sữa Bo Bo

Trường tiểu học Kim Đồng

200,000 

317

Một Giáo Viên

Lưu Văn Liệt

200,000 

318

Khả Vy

P1, TPVL

50,000 

319

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/13D Mậu Thân, P3, TPVL

100,000 

320

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

321

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

322

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

323

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

324

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *