STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

644

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

645

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000

646

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000 

647

Thiên Vịnh, Huyền Minh

Lộc Hòa

100,000

648

Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000 

649

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

650

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

651

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

652

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

653

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

654

Cô Hiệp

P3, TPVL

1,000,000

655

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/13D Mậu Thân, P3, TPVL

100,000

656

Khả Vy

P1, TPVL

50,000

657

Vo Thi Tuyet Hang

 

500,000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *