STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

10

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000 

11

Bà Út Đởm

Tân Hưng

50,000 

12

Hà Phước Vinh

P1, TPVL

100,000 

13

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000 

14

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

15

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

16

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

17

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

18

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

19

Huynh Thi Nai

Thốt Nốt, TP Cần Thơ

900,000 

20

Vương Bảo Long

P1, TPVL

300,000 

21

Nguyễn Đăng Khâu

P1, TPVL

200,000

22

Trần Duy Thiện

P8, TPVL

600,000 

23

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000 

24

Bé Huyền Minh, Thiên Vịnh

Trường tiểu học Chu Văn An

200,000 

25

Nguyễn Thị Ngọc Nga

TPHCM

100,000 

26

Việt Khoa, Minh Châu

 

300,000 

27

Traà sữ Bo Bo

Cần Thơ

200,000 

28

Một giáo viên

Trường Lưu Văn Liệt

200,000 

29

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/13D Mậu Thân, P3, TPVL

100,000 

30

Khả Vy

P1, TPVL

50,000 

31

Đoàn Thị Ngọc Tú

P1, TPVL

50,000 

32

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

33

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

34

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

35

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

36

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *