STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

625

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

626

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000

627

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

628

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

629

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

630

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

631

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

632

Việt Khoa, Minh Châu

Châu Thành, Trà Vinh

300,000

633

Trà Sữa Bo Bo

Trường tiểu học Kim Đồng

200,000 

634

Một giáo viên

Trường Lưu Văn Liệt

200,000 

635

Huynh Thi Nai

TPHCM

900,000

636

Nguyễn Phương Duy

TT Cái Tàu Hạ

100,000

637

Bà Từ

P4, TPVL

200,000 

638

Khả Vy

P1, TPVL

50,000

639

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000 

640

Hồ Thi

 

100,000

641

Hà Phước Vinh

P1, TPVL

100,000

642

Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000 

643

Bạn xem đài

 

50,000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *