STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

241

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000 

241a

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

242

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000

243

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000

244

Em Hải

P4, TPVL

     200,000  

245

Lò nem Sáu xệ con

Tân Hạnh, Long Hồ

     200,000  

246

Nguyễn Ngọc Vân Khánh, các con

2A Lưu Việt, P2, TPVL

100,000 

247

Nguyễn Quang Tiến, Issac, Quang Trung

Lưu Văn Liệt, P1, TPVL

100,000 

248

Bà Từ

P4, TPVL

300,000 

249

Việt Khoa, Minh Châu

Châu Thành

300,000 

250

Trã sửa Bô Bo

Trường tiểu học Kim Đồng

     200,000  

251

Một giáo viên

Trường Lưu Văn Liệt

     200,000  

252

Chị Tư

K1, P3, TPVL

     100,000  

253

Ruby

P9, TPVL

     100,000  

254

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

255

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000  

256

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

257

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

258

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

259

Khả Vy

P1, TPVL

50,000 

260

Trần Duy Thiện

P8, TPVL

     600,000  

261

Kim Ngân

Bà Rịa, Vũng Tàu

500,000 

262

Hà Phước Vinh

P1, TPVL

100,000 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *