STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

686

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

687

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000

688

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000

689

Việt Khoa, Minh Châu

Châu Thành

300,000

690

Trà sữa Bo Bo

Trường tiểu học Kim Đòng

200,000

691

Một Giáo Viên

Trường Lưu Văn Liệt

200,000

692

Nguyen Tri Duc Vy Minh

TPHCM

200,000 

693

Bé RuBy

P9, TPVL

100,000 

694

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

695

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

696

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

697

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

698

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

699

Cô Hiệp

P3, TPVL

1,000,000

700

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/13D Mậu Thân, P3, TPVL

100,000 

701

Khả Vy

P1, TPVL

50,000

702

Bà Từ

P4, TPVL

100,000 

703

ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

704

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

705

Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

706

Bà Hà Thị Năm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

707

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *