STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

640

Nhựt Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân

 

100,000

641

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

642

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000

643

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000

644

Nhựt Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân

 

100,000

645

Phạm Tung Lam

 

1,100,000

646

Bạn xem đài

P3, TPVL

500,000

647

Bà Từ

P4, TPVL

100,000 

648

Tăng Kim Huê

P5, TPVL

500,000 

649

Yến Trâm

Trường An

50,000

650

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

500,000

651

Tiệm điện Năm Xây

Chợ Vĩnh Long

50,000

652

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

50,000

653

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

50,000

654

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

50,000

655

Nhựt Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân

 

100,000

656

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *