STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

699

Bạn xem đài

P3, TPVL

500,000 

700

Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000

701

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

702

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000

703

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000

704

Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000

705

Yến Trâm

Trường An

50,000

706

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

500,000

707

Tiệm điện Năm Xây

Chợ Vĩnh Long

50,000

708

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

50,000

709

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

50,000

710

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

50,000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *