STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

279

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000

280

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000 

281

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

282

Nhóm viên gạch nhỏ

Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt

300,000

283

Nhật Minh, Minh Khuê, Ngân Nguyên, Minh Quân

Minh Quân, Cái Bè, Tiền Giang

100,000

284

Bạn xem đài

P2, TPVL

500,000

285

Câu Thu

Cầu Cái Cam

200,000

286

Yến Trâm

Trường An

50,000

287

Tiệm điện Năm Xây

P1, TPVL

50,000

288

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

500,000

289

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

50,000

290

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

50,000

291

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

50,000

292

Trương Hữu Trí

Trần Phú

100,000

293

Ngụy Khả Doanh

P4, TPVL

500,000

294

Anh HÙng

P1, TPVL

50,000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *