STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

610

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

611

Nhựt Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân

 

100,000

612

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000

613

Bé Khôi Ngân

P5, TPVL

500,000

614

Yến Trâm

Trường An

50,000

615

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

500,000

616

Tiệm điện Năm Xây

Chợ Vĩnh Long

50,000

617

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

50,000

618

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

50,000

619

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

50,000

620

Bà Từ

P4, TPVL

200,000 

621

Nguyễn Hùng Phong

Mang Thít

100,000

622

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000 

623

Hà Phương Đông

 

500,000 

624

Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *