STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

10933

Giáo viên hưu

Khóm Nguyễn Thái Học, P1, TPVL

200,000

10934

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

10935

Dì Năm Sơn

K1, TPVL

200,000

10936

Bé Lâm Gia Hân

Lớp 6/12 lê Quí Đôn

50,000

10937

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000

10938

Ông Bà Tư Hoàng Thành

P2, TPVL

200,000

10939

Ông Huỳnh Văn Nữa

Sữa chữa cầu đường 715

100,000

10940

Bé Huỳnh Tăng Triệu Yên

Trường Lê Quí Đôn

100,000

10941

Sáu Hòa

Tân Hội, TPVL

50,000

10942

Chị Lê Thị Mỹ Duyên

UBND xã Trường An

50,000

10943

Lê Thành Trắc

Tân Bình, Tân Hội

50,000

10944

Nguyễn Trung Điền

P5, TPVL

50,000

10945

Đào Duy

bè cá Tân Hội

50,000

10946

Nguyễn Thị Sáu

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

10947

Trúc Vy, Quang Thái

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

10948

Trần Kim Sáng

100 Mỹ Phú, Tân Lộc

50,000

10949

Sáu Mỹ

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

10950

Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji

Tân Hội, TPVL

50,000

10951

Thảo Vân, Cẩm Vân

Tân Hội, TPVL

50,000

10952

Xe Hoàng Đức

 

50,000

10953

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

100,000

10954

Bà Mười Nhẫn

Mỹ Thuận, Tân Hội

200,000

10955

Trần Huỳnh Anh Thơ

Tân Quới, Bình Tân

100,000

10956

Nguyễn Tiến Đức

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

10957

Tiệm lưới Quang Minh

 

100,000

10958

Chiêm Hoàng Đạt

P8, TPVL

250,000

10959

Phạm Thị Ngọc Thảo

P5, TPVL

400,000

10960

Bé Nguyễn Mai Thảo

Lớp 8/3, Trường Lê Quí Đôn

250,000

10961

Cô Nhân

An Bình

50,000

10962

Phú Quí, Vinh Sang, Đại Lợi, Cát Tường

Cửa hàng ĐTDĐ Ánh Minh, P4, TPVL

100,000

10963

Quan, Thùy

P8, TPVL

700,000

10964

Giang Thị Tài Muỗi

P2, TPVL

50,000

10965

Tiệm đồng hồ Quảng Phát

P1, TPVL

100,000

10966

Bạn xem đài

P9, TPVL

200,000

10967

Lộc Tài

P2, TPVL

500,000

10968

Nhóm bạn Thiện Nguyện

 

2,500,000

10969

Đỗ Thị Sót

Vĩnh Hòa, Tân Ngãi

50,000

10970

Nguyễn Thị Diễm Thúy

Vĩnh Hòa, Tân Ngãi

200,000

10971

Nguyễn Thị Kim Hoa

Tân Long Hội, Mang Thít

200,000

10972

Tô Thị Tuyết Hương

Long Hồ

100,000

10973

Lưu Thúy Hằng

Song Phú, Tam Bình

50,000

10974

Hoàng Văn Vui

Vĩnh Hòa, Tân Ngãi

200,000

10975

Gia đình Phương Mai

Vĩnh Hòa, Tân Ngãi

200,000

10976

Thái Ánh Thủy

An Bình, Long Hồ

50,000

10977

Nguyễn Thị Tám

Long Hồ

50,000

10978

Nguyễn Như Quỳnh

Long Hồ

100,000

10979

Ông Hai Phố

Vĩnh Hòa, Tân Ngãi

200,000

10980

Hồ Thi Ngọc Ngọc Điệp

 

200,000

10981

Nguyễn Thị Ánh Ngọc

Bình Minh

50,000

10982

Nguyễn Thị Thúy

Long Hồ

100,000

10983

Lê Thị Ngọc Hân

Thuận An, Bình Minh

50,000

10984

Nguyễn Thị Thê

P8, TPVL

50,000

10985

Nguyễn Thị Kim Hiền

Hòa Phú

100,000

10986

Nguyễn Thị Đẹp

Hòa Phú

100,000

10987

Ông Tám Văn

Tân Quới Tây, Trường An

20,000

10988

Lê Thanh Quang

Vĩnh Hòa, Tân Ngãi

50,000

10989

Bạn nghe đài

Vĩnh Hòa, Tân Ngãi

300,000

10990

Nguyễn Hữu Phước

Vĩnh Hòa, Tân Ngãi

50,000

10991

Nguyễn Ngọc

Taân Quới tây, Trường An

20,000

10992

Trần Thị Thuy Anh

Tân Ngãi

50,000

10993

Trần Mỹ Hưng

Tân Quới Tây, Vũng Liêm

50,000

10994

Bé Năm (Út Hở)

Tân Quới Tây, Trường An

50,000

10995

Cô Loan

Vĩnh Hòa, Tân Ngãi

50,000

10996

Nguyễn Tiến Hùng

Vĩnh Hòa, Tân Ngãi

20,000

10997

Chị Cân

Vĩnh Hòa, Tân Ngãi

100,000

10998

Lê Thị Tư

Taân Vĩnh Thuận

200,000

10999

Trần Thị Tố Nga

Tân Thuận An, Tân Ngãi

100,000

11000

Lý Liên

Tân Thuận An, Tân Ngãi

50,000

11001

Nước đá Vân Anh

Tân Ngãi, TP Vĩnh Long

50,000

11002

Đinh Thị Hồng

Vĩnh Phú, Tân Ngãi

50,000

11003

Võ Văn Mỹ

Vĩnh Thuận, Tân Ngãi

50,000

11004

Ba Bế

Vĩnh Bình

50,000

11005

Bánh mì Hằng

Tân Thuận An, Tân Ngãi

20,000

11006

Bạn nghe đài

Tân Quới Đông, Trường An

50,000

11007

Cô Chính café

Tân Quới Đông, Trường An

50,000

11008

Ông Sáu Quang

Tân Hòa, Vĩnh Long

100,000

11009

Nguyễn Thị Hoa

Tân Hòa, Vĩnh Long

50,000

11010

Trịnh Hoàng Nhân

Vĩnh Hòa, Tân Ngãi

100,000

11011

Trần Văn Trưa

Vĩnh Hòa, Tân Ngãi

100,000

11012

Phan Thanh Trí

Sở NN&PTNT Vĩnh Long

50,000

11013

Vũ Thị Minh Trang

Sở NN&PTNT Vĩnh Long

50,000

11014

Nguyễn Thị Kim Hòa

Bình Minh

100,000

11015

Hoàng Kim Thủy

Tân Ngãi

50,000

11016

Bạn xem đài

P5, TPVL

100,000

11017

Thiên Bình

Phật tử Chùa Giác Thiên

100,000

11018

Giác Hạnh

Phật tử Chùa Giác Thiên

50,000

11019

Nguyen Tan Luc

 

70,000

11020

Nguyen Van Khoe

 

1,000,000

11021

Nguyen Pham Hong Thuy

 

100,000

11022

Chị Huynh Thi Yen

 

300,000

11023

Anh Tuấn, Việt Cường

 

400,000

11024

Bà Từ

P4, TPVL

300,000

11025

Trường Ngọc

P4, TPVL

50,000

11026

Chú Huỳnh Văn Tòng

P5, TPVL

50,000

11027

Cô Ánh

P8, TPVL

200,000

11028

Lương Thị Nga

P1, TPVL

500,000

11029

Ông Hà Văn Rồng, bà Lê Thị Tiếng

P1, TPVL

50,000 

11030

Sang, Trang, Nhật Anh

 

50,000 

11031

Trung Hiếu, Trang Anh, Anh Quân

P2, TPVL

50,000 

11032

Nội Thất Mai Trang

P4, TPVL

250,000

11033

Nguyễn Thị Mỹ Vân

P9, TPVL

50,000 

11034

Dương Hoài Vũ

Ngân hàng Agribank Vĩnh Long

100,000

11035

Ông Trần Văn Bảy (bí thư)

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

11036

Nguyễn Lữ

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

11037

Ông Nguyễn Văn Mười

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

11038

Ông Huỳnh Văn Nhiều

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

11039

Bà Nguyễn Kim Em

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

11040

Ông Sáu Sĩ

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

11041

Bà Trần Thanh Xuân

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

11042

Ông Trần Minh Nhuệ

Giáo Viên tiểu học Long An A, Long Hồ

50,000

11043

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Gv Tiểu học Long An A

50,000

11044

Cửa hàng điện Vĩnh Hồ

Khóm 1, TT Long Hồ

100,000

11045

VLXD Út Hóa

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

11046

Nhóm Bạn xem đài

Hựu Thành, Trà Ôn

50,000

11047

Bà Nguyễn Thị Lùng

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

11048

Cô Thủy

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

11049

Trung (Hai kiểng)

Hựu Thành, Trà Ôn

10,000

11050

Gọn (bán vải)

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

11051

Luận (bán vải)

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

11052

Cô Cẩm Mai

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

11053

Bé Xuân Nghi

Vĩnh Long

20,000

11054

Chú Hiền Lương

TPHCM

20,000

11055

Nguyễn Thiện Phương

Tân Lộc

50,000

11056

Điểm bán thịt bò Út Mập

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

11057

Điểm bán thịt bò Kiều

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

11058

Bà Nguyễn Thị Năm

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

11059

Trại hòm Trọng Nghĩa

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

11060

Trại Y Tế

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

11061

Trại cây Thành Tấn

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

11062

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

11063

Tám Nha

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

11064

DNTN phân bón Út Mân

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

11065

Ông Đặng Văn Trực

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

11066

Đặng Văn Truyền

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

11067

Đặng Văn Kê

Trung Trị, Trung Hiệp

50,000

11068

Bà Nguyễn Thị Chiêu

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

11069

Trần Thị Tô Pha

Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

11070

Nguyễn Thị Bê

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

11071

Trần  Kim Thắm

Tân Bình, TPHCM

50,000

11072

Ông Lê Văn Be

Hiếu Kinh

50,000

11073

Xe Khách Phương Hân

Hiếu Thành, Vũng Liêm

200,000

11074

Lê Thị Ngọc Loan

Tân Quới Trung, Vũng Liêm

50,000

11075

Nguyễn Lê Phương

Tân Quới Trung, Vũng Liêm

50,000

11076

Lê Đặng Trung Nghĩa

Quới Trung, Vũng Liêm

100,000

11077

Cô Hà

 

50,000

11078

Nguyễn Phúc Thịnh

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

11079

Cửa hàng TAGS Tuấn Thảo

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

50,000

11080

Cửa hàng ĐTDĐ Thanh Phong

 

50,000

11081

Cửa hàng ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000

11082

Cô Út Nhỏ

Tân Long, Mang Thít

50,000

11083

Nguyễn Phước Thành

Tân Long, Mang Thít

50,000

11084

NguyễnThị Hồng

Phước Lộc A, Bình Phước, Mang Thít

100,000

11085

VLXD Quốc Hội

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

11086

Quán chay Thanh Tịnh

TT Vũng Liêm

100,000

11087

Phan Thị Chứa

TT Vũng Liêm

50,000

11088

VTNN Nam Ký

TT Vũng Liêm

50,000

11089

Mai Hữu Phát

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

11090

Mai Lê Kim Ngân

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

11091

Huỳnh Văn Sa

Long An

100,000

11092

Nguyễn Hồng Thúy

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

11093

Trần Thị Phụng

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

11094

Nguyễn Thị Kim Liễu

Xuân Hiệp, Trà Ôn

100,000

11095

Pt Diệu Minh

Chùa Hội An

100,000

11096

Phân Bón Ba Bê

Xuân Hiệp, Trà Ôn

500,000 

11097

Lê Thị Yến Nhi

Xuân Hiệp, Trà Ôn

50,000

11098

Nhà máy xay lúa Nguyễn Đức

Tân An Hội, Mang Thít

100,000

11099

Ông Lê Hữu Điền

CT Hội Khuyến Học Tân Long Hội Mang Thít

50,000

11100

Thươợng tọa Thích Phước Hùng

Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình

100,000

11101

Đại đức Thích Minh Đạt

Chùa Bửu An, Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

11102

Thươợng tọa Thích Phước Hạnh

Chùa Phật NGọc Xá Lợi

100,000

11103

Hội từ thiện ấp Hiếu Tín

Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm

100,000

11104

DNTN Nguyễn Khiêm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

11105

Phạm Đình Tư

Trung Hiếu, Vũng Liêm

100,000

11106

Ông Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

11107

Tiệm vàng Thúy Hằng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

11108

VLXD Phước Hùng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

11109

Ông Bà quá cố Trần Văn Phước, Bùi Thị Dung

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

11110

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

11111

Đại lý vé số Mười Hiệp

 

50,000

11112

Bà Năm Hùng

Tân An Luông, Vũng Liêm

250,000

11113

Bà Trần Thị Âu

Ấp 6, Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

11114

Bà Trần Thị Đầy

Ấp 6, Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

11115

Thanh Diễm + Diễm Nhi

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

11116

ĐTDĐ Anh Kiệt

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

11117

Cô Hà ( Bán gạo)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

11118

Tiệm uốn tóc Phương Quyên

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

11119

Ngọc Hân + Nhật Hào

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

11120

Cửa hàng thú y Mạnh Kha

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

11121

Trần Minh Thư

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

11122

Dương Xuân Hoàng

Tân An Luông, Vũng Liêm

30,000

11123

Bà Nguyễn Thị Tuyết

Ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

11124

Cô Diễm Hoàng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

11125

Pt Diệu Hương

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

11126

Câu Lạc Bộ Hưu Trí

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

11127

Cô Ánh, Thầy Thông

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

11128

Giáo Khanh

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

11129

Phật tử Khánh Huỳnh

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

11130

Tiệm Thanh Hồng

 

50,000

11131

Huỳnh Hồng Vi

Rạch Giá, Kiên Giang

50,000

11132

Nguyễn Thị Thanh Mỹ

USA

50,000

11133

Phật tử Diệu Quí

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

11134

Phật tử Bảo Ngọc

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

11135

Sư cô Như Hòa

Chùa Bảo Nguyên

50,000

11136

Dương Văn Năng

Tân Long Hội

50,000

11137

Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu

Tân Long Hội

50,000

11138

Võ Thị Chiến

An Hiệp, Châu Thành

100,000

11139

Nguyễn Thị Mai Phương

Tân Long Hội

50,000

11140

Nguyễn Thị Sáng

Phú Điền, Hiếu Thuận

50,000

11141

Nguyễn Văn Tiến

TT Vũng Liêm

100,000

11142

Lê Thị Kim Liên

Xuân Hiệp, Trà Ôn

50,000

11143

Trịnh Thị Nghiệp

Cannada

100,000

11144

Diệp Ngọc Tú

 

20,000

11145

Gđ Bé Chính, Bạch Phượng

Xuân Hiệp, Trà Ôn

50,000

11146

Hồi Bơi Hùng GYM

 

100,000

11147

Sư cô Diệu Hạnh

Chùa Hội An

100,000 

11148

Nguyễn Thành Nhân

P1, TPVL

100,000

11149

Huỳnh Thị Bé

 

100,000

11150

Sơn, Thủy ( Bán dày dép)

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

11151

Lê Văn Năm

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

100,000

11152

Phong Vân

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

11153

Hà Thanh Loan

 

50,000

11154

Nguyễn Thị Hồng Vân

P5, TPVL

200,000

11154a

Quỹ Vì người Nghèo Tỉnh Vĩnh Long

 

3,000,000

11155

Trần Thị Yến Nhi

P1, TPVL

200,000

11155a

Phòng tiêu thụ thị trường

P1, TPVL

200,000

11156

Bạn xem đài

Cty thuốc lá Cửu Long

200,000

11157

Phật tử Chùa Phước Sơn

Tường Lộc, Tam Bình

200,000

11158

Gđ Thầy Hiếu

Tt Tam Bình

150,000

11159

Ông Bà Dân nam

Tt Tam Bình

100,000

11160

Trinh, Kim, Thuấn

Tt Tam Bình

100,000

11161

Bùi Thành Nam

Tt Tam Bình

200,000

11162

Trần Hoàng Huy

TT Tam Bình

100,000

11163

Cơ sở in Lê Phi

TT Tam Bình

100,000

11164

Nguyễn Thái Ngọc Muội

TT Tam Bình

100,000

11165

Sạp quần áo Bà 3 Thạnh

 

50,000 

11166

Út Ngọng

Bán vé số

100,000

11167

Phan Thị Kim Hồng

Bán vé số

150,000

11168

Nguyễn Văn Võ

 

200,000

11169

Trần Văn Bé Hai

Tam Bình

100,000

11170

ĐTDĐ Thanh Nga

Tam Bình

100,000

11171

Thầy Giáo Tâm

Tường Lộc, Tam Bình

100,000

11172

Phú Khang, Bảo Ngọc

Mang Thít

200,000

11173

Nguyễn Duy Khánh

 

50,000

11174

Võ Thị Tạo

 

100,000

11175

Nguyễn Quốc Thanh

Tam Bình

100,000

11176

Dì Hai Thành

Long Phú

100,000

11177

Trần Chí Hùng

 

250,000

11178

6 Vinh, 7 Tý

Trà Ôn

50,000

11179

Bé- Nguyên ( Bán thịt bò)

Hựu Thành, Trà Ôn

50,000

11180

Thi, Tiến

TT Tam Bình

100,000

11181

Lương Thị Ba

 

100,000

11182

Trường Phượng

Hựu Thành, Trà Ôn

50,000

11183

Ban trị sự PGHH Tân Quới

Bình Tân

700,000

11184

Nguyễn Thị Hợp

Trà Ôn

50,000

11185

Trần Thị Muỗi

P4, TPVL

100,000

11186

Chú Năm Tồn

Thanh Đức, Long Hồ

50,000

11187

Duc Hiep Tran

Việt Kiều

2,316,000

11188

Đổ Bình Thắng

 

300,000

11189

Nguyễn Thị Ngọc Nga

TPHCM

1,000,000

11190

Lò bánh mì Tuấn Minh

Mang Thít

100,000

11191

Ban trị sự Thành Đông

Bình Tân

100,000

11192

Thái Thành Đô

TX Bình Minh

100,000

11193

Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào

Tam Bình

100,000

11194

Lý Thị Dứng

Trà Ôn

100,000

11195

Thanh Phong, Tường Vân

Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TPVL

100,000

11196

Cô Mai (nghỉ hưu)

P1, TPVL

50,000

11197

Cô Nga

CLB Yoga P1, TPVL

50,000

11198

Chí Huệ, Ngọc Huệ

Áo cưới Hồng Cúc, P2, TPVL

100,000

11199

Cô Nga

Thanh Đức, Long Hồ

50,000

11200

Khắc Duy, Anh Thi

Phật tử chùa Kỳ Viên

50,000

11201

Anh Thư

Phật tử chùa Kỳ Viên

50,000

11202

Cô Nga Bùi

Long Phước, Long Hồ

50,000

11203

Nội thất Nguyễn Vịnh

P4, TPVL

100,000

11204

Thanh Liêm, Linna, Yến

Hà Lan

100,000

11205

Phạm Văn Nghi

Long Phước, Long Hồ

50,000

11206

Anh Trung

44 Lê Văn Tám, P1, TPVL

50,000

11207

Chị Nữ

Trần Phú, P4, TPVL

100,000

11208

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000

11209

Tiệm hột Tín Phát

Mang Thít

100,000

11210

Cửa hàng máy tính Quốc Huy

P4, TPVL

100,000

11211

Bạn xem đài

 

300,000

11212

Ông Nguyễn Văn On

Phụng Hiệp, Hậu Giang

3,000,000

11213

Tập thể CB- CNV

Đài PT – THVL

1,000,000

11214

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/13D Mậu Thân, P3, TPVL

100,000

11215

Khả Vy

P1, TPVL

50,000

11216

Bảo Ngọc, Thanh

P4, TPVL

50,000

11217

Chị Minh Thư

Đài PT – THVL

100,000

11218

Ông Lê Văn Thưởng

Châu Thành, Đồng Tháp

50,000

11219

Chị Thủy

Phật tử Chùa tây Trước

50,000

11220

Cô Vân

Tân Lược, Bình Tân

50,000

11221

Mai Thị Ngẫu

Nguyễn Huệ, Vĩnh Long

400,000

11222

Bà Nguyễn Thị Sáu

4/2 Tân Quới, Tân Hạnh, Long Hồ

400,000

11223

Bé Nguyễn Lê

4/2 Tân Quới, Tân Hạnh, Long Hồ

200,000

11224

Bà Trần Kim Đồng, Văn Thị Yến Nhi

Vĩnh Long

200,000

11225

Lê Thị Bích Thuận

P1, TPVL

200,000

11226

Lê Ngọc Nữ

P1, TPVL

600,000

11227

Nguyễn Thị Ngọc Linh

P1, TPVL

50,000

11228

Nguyễn Trọng Dư

P1, TPVL

50,000

11229

Nguyễn Ngọc Hùng, Phạm Minh Thừa

P8, TPVL

500,000

11230

Nguyễn Thị Cai

Trường An

100,000

11231

Cô Nguyễn Thị Ngọc Điệp

P4, TPVL

1,000,000

11232

Anh Minh Sơn

P5, TPVL

200,000

11233

Anh Chị Tư Đạt

P5, TPVL

200,000

11234

Chị Phiếu

TPHCM

500,000

11235

Chú Ba Vinh

Bình Phước

200,000

11236

Gia Bạn xem đâì

 

1,000,000

11237

Giàu, Kha, Khiêm

P1, TPVL

100,000

11238

Giàu, Kha, Khiêm

P1, TPVL

100,000

11239

Ông Bà Ba Đức

Chánh Hội, Mang Thít

500,000

11240

La Thị Huỳnh Mai

P3, TPVL

400,000

11241

Bà Dương Thị Minh Hường

Cái Tàu Hạ Đồng Tháp

400,000

11242

Hai bé Bảo Hân, Khả Hân

K1, TT Long Hồ

400,000

11243

Lương Minh Tâm

P5, TPVL

200,000

11244

Nguyễn Anh Đào

K1, TT Long Hồ

200,000

11245

Trương Thị Kiều Thanh

K1, TT Long Hồ

200,000

11246

Nguyễn Thị Kim Vân

P2, TPVL

50,000

11247

Trọng Tín

P4, TPVL

200,000

11248

Mai Cát Tường

Trần Phú

400,000

11249

38 Nhà Hảo Tâm

Long Mỹ, Mang Thít

600,000

11250

Nguyen Van Quan

 

100,000

11251

Ho Le Nga

Cần Thơ

200,000

11252

Cô Út

Bờ Cò

500,000

11253

Mười Tuấn

P9, TPVL

150,000

11254

Thầy Minh Hạnh

P5, TPVL

400,000

11255

Bạn xem đài

P3, TPVL

1,000,000

11256

DNTN Khánh Phong

Phạm Hùng, P2, TPVL

400,000

11257

BGH Trường mần non tư thục Hoa Sen

An Phước, Mang Thít

400,000

11258

Lâm bảo Ngọc

Trường Vĩnh Long

400,000

11259

Đô lla

P2, TPVL

300,000

11260

Ông Bửu Pháp

P5, TPVL

100,000

11261

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *