STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

4019

Giáo viên Hưu

Khóm Nguyễn Thái Học, P1, TPVL

200,000

4020

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

4021

Bé Lâm Gia Hân

Trường tiểu học Hùng Vương. Lớp 5/3

50,000

4022

Bà Mười Nhẫn

Mỹ Thuận, Tân Hội

100,000

4023

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

100,000

4024

Trần Huỳnh Anh Thơ

Tân Quới, Bình Tân

100,000

4025

Nguyễn Tiến Đức

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

4026

Ông Huỳnh Văn Nữa

Sửa chữa cầu đường 715

200,000

4027

Bé Huỳnh Tăng Triệu Yên

Trường Nguyễn Du

100,000

4028

Sáu Hòa

Tân Hội, TPVL

50,000

4029

Chị Lê Thị Mỹ Duyên

UBND xã Trường An

50,000

4030

Lê Thành Trắc

Tân Bình, Tân Hội

50,000

4031

Nguyễn Trung Điền

P5, TPVL

50,000

4032

Tâm Hồng

Lò heo quay Mỹ Thuận

100,000

4033

Phạm Thị Hường

Mỹ Phú, Tân Hội

50,000

4034

Nguyễn Thị Sáu

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

4035

Trúc Vy, Quang Thái

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

4036

Lâm Văn Phi

Côn Đảo

50,000

4037

Trần Kim Sáng

100 Mỹ Phú, Tân Lộc

50,000

4038

Sáu Mỹ

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

4039

Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji

Tân Hội, TPVL

50,000

4040

Ông Bửu Pháp

P5, TPVL

100,000

4041

Nội Thất Thùy Trang

P9, TPVL

4,000,000

4042

Dì Năm Sơn

K1, P2, TPVL

200,000

4043

Giàu, Kha, Khiêm

P1, TPVL

100,000

4044

Giàu, Kha, Khiêm

P1, TPVL

100,000

4045

Chú Huỳnh Văn Tòng

P5, TPVL

50,000

4046

Tiệm đồng hồ Quảng Phát

P1, TPVL

100,000

4047

Bạn xem đài

P3, TPVL

200,000

4048

Phật tử chùa Phước Sơn

Tường Lộc, Tam Bình

200,000

4049

Gia đình Thầy Hiếu

TT Tam Bình

200,000

4050

Ông bà Dân Nam

TT Tam Bình

100,000

4051

Trịnh, Kim, Thuấn

TT Tam Bình

100,000

4052

Trần Hoàng Huy

TT Tam Bình

100,000

4053

Bùi Thành Nam

Trà Ôn

200,000

4054

Bà 9 Be

Nhơn Bình, trà Ôn

100,000

4055

Bạn xem đài

TT Tam Bình

100,000

4056

Cơ sở in Lê Phi

TT Tam Bình

100,000

4057

Nguyễn Thái Ngọc Muội

TT Tam Bình

100,000

4058

Nguyễn Võ Minh Tiến

TT Tam Bình

50,000

4059

Sạp quần áo Bà Ba Thành

TT Tam Bình

50,000

4060

Dì Hai Thành

Long Bình

200,000

4061

Nguyễn Văn Võ

Tam Bình

200,000

4062

Nguyễn Huỳnh An

Tam Bình

100,000

4063

Võ Thị Tạo

Tam Bình

100,000

4064

Phú Khang, Bảo Ngọc

Nhơn Phú, Mang Thít

200,000

4065

Nguyễn Duy Khánh

Nhơn Phú, Mang Thít

50,000

4066

Trần Chí Hùng

Tam Bình

250,000

4067

Nguyễn Ngọc Tuyết

Tam Bình

100,000

4068

Trường – Phượng

Trà Ôn

50,000

4069

Lê Hoàng Cảnh

Hòa Bình, Trà Ôn

100,000

4070

Lại Văn Tám

Mỹ Hòa

100,000

4071

Nguyễn Văn Rơi

cao Tuổi An Mỹ Hòa

100,000

4072

Lại Văn Út

Giáo Viên Ấp Mỹ Hòa

50,000

4073

Lê Thị Hồng Thu

Hòa Bình, Trà Ôn

100,000

4074

Lê Thị Hoa

Hòa An

100,000

4075

Pham Kim Quyền

Hòa An

100,000

4076

Nguyễn Thanh Quý

Thành Trung

100,000

4077

Nguyễn Thanh Quy

Thành Trung

100,000

4078

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Hòa Bình, Trà Ôn

100,000

4079

Nguyễn Văn Khanh

Cơ sở Máy Cuốc Ấp Hòa Thới

100,000

4080

Nguyễn Thị Đèo

Hòa Bình, Trà Ôn

100,000

4081

Nguyễn Thị Hoàng

Làm Ruộng, Hòa An

100,000

4082

Nguyễn Thị Cẩm Hồng

Hòa Bình, Trà Ôn

100,000

4083

Nguyễn Thị Kim Hằng

Hòa Bình, Trà Ôn

100,000

4084

Lê Hòa Bắc

Thuận An, Bình Minh

100,000

4085

Quán Như Ý

Bình Minh

100,000

4086

Sơn ( dv Du Lịch)

Thành Phước, Bình Minh

100,000

4087

Sơn ( dv Du Lịch)

Mỹ Hòa, Bình Minh

100,000

4088

Đoàn Thị Em

Hòa Bình, Trà Ôn

100,000

4089

Nguyễn văn Thổ Anh

Hòa Bình, Trà Ôn

50,000

4090

Phùng Thị Thanh Hue

 

100,000

4091

Ngo Thi Hong Dao

 

300,000

4092

Dang Thanh Vu

TPHCM

300,000

4093

Cô Ánh

P8, TPVL

200,000

4094

Ông Minh Đức

P1, TPVL

100,000

4095

Anh Trung

44 Lê Văn Tám, P1, TPVL

50,000

4096

Tiệm tạp hóa Hiếu Dung

Tân Hòa, TPVL

600,000

4097

Nhóm bạn Thiện Nguyện 27/11

 

5,900,000

4098

Trần Đức Tuấn

Châu Thành, Đông Tháp

5,000,000

4099

Cú Năm Tồn

Thanh Đức, Long Hồ

50,000

4100

Thiên Bình

Chùa Giác Thiên

100,000

4101

Giác Hạnh

Chùa Giác Thiên

50,000

4102

Chị Huyền ( Con bà Chín Trầu)

P4, TPVL

200,000

4103

Trần Thị  Thùy Trang

Tam Bình

50,000

4104

Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào

Tam Bình

100,000

4105

Nguyễn Thị Ngọc Nga

TPVL

200,000

4106

Nhà máy xay lúa Nguyễn Đức

Tân An Hội, Mang Thít

100,000

4107

Ông Lê Hữu Điền

CT Hội Khuyến Học Tân Long Hội Mang Thít

50,000

4108

Dương Văn Năng

Taân Long Hội, Mang Thít

50,000

4109

Cửa hàng nội thất Mai Trang

P4, TPVL

250,000

4110

Ông Hà Văn Rồng, bà Lê Thị Tiếng

P1, TPVL

50,000 

4111

Trang Anh + Nhật Anh

P2, TPVL

50,000 

4112

Nguyễn Thị Mỹ Vân

P9, TPVL

50,000 

4113

Nguyễn Thị Thanh Trúc

P3, TPVL

50,000 

4114

Ông Trần Văn Bảy (bí thư)

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000 

4115

Nguyễn Lữ

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

4116

Ông Nguyễn Văn Mười

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

4117

Ông Huỳnh Văn Nhiều

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

4118

Bà Nguyễn Kim Em

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

4119

Bà Trần Thanh Xuân

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

4120

Ông Sáu Sĩ

ấp 5, Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

4121

Gđ Linh Phương

Hòa Thạnh, Tam Bình

100,000

4122

Thái Tuấn Khanh

ấp 3, Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

4123

Bé Phạm Đăng Khoa

Ấp 7, Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4124

Phân Bón Ba Bê

Xuân Hiệp, Trà Ôn

500,000

4125

Lê Thị yến Nhi

Hồi Thạnh, Xuân Hiệp, Trà Ôn

50,000

4126

Cô Võ Thị Mật

Tân Long Hội, Mang Thít

100,000

4127

Cô Võ Thị Phượng

Gv Tân Long Hội

50,000 

4128

Cô Nguyễn Thanh Thùy

Tân Long Hội, Mang Thít

50,000 

4129

Cửa hàng xe honda Mai Thảo

TPVL

50,000 

4130

Cô Lẫm

Cái Ngang, Mỹ Lộc, Tam Bình

50,000 

4131

Cô Vân

TPVL

50,000 

4132

Nguyễn Thị  Hoàng Oanh

giáo viên tiểu học Long An A, Long Hồ

50,000 

4133

Nguyễn  Hoàng Oanh

giáo viên tiểu học Long An A, Long Hồ

50,000 

4134

Phạm Minh Tơ

GV tiểu học Long An A, Long Hồ

50,000

4135

Phạm Thanh Xuân

GV tiểu học Long An A, Long Hồ

50,000

4136

Cô Nguyễn Thị Thúy Uyển

GV tiểu học Long An A, Long Hồ

100,000

4137

Cô Nguyễn Thị Thảo

GV tiểu học Long An A, Long Hồ

50,000

4138

Cô Dương Thị Phụng

GV tiểu học Long An A, Long Hồ

50,000

4139

Cô Phạm Thị Kim Xuyến

GV tiểu học Long An A, Long Hồ

50,000

4140

Ông Trần Minh Nhuệ

GV tiểu học Long An A, Long Hồ

50,000 

4141

Cô Nguyễn Thị Hoàng Yến

GV tiểu học Long An A, Long Hồ

100,000 

4142

Cô Nguyễn Thị Ngọc Linh

GV tiểu học Long An A, Long Hồ

50,000 

4143

Cô Trần Thị Kim Thái

Long An, Long Hồ

100,000 

4144

Ông Nguyễn Văn Quang

Long Hiệp, Long An

100,000 

4145

Nguyễn Hoàng Thiên Lan

giáo viên PTTH Phạm Hùng, Long Hồ

100,000 

4146

Bé Thái Vinh, Thiện Nhân

Công ty Long Vinh, P3, TPVL

50,000 

4147

Cô Nguyễn Thị Diệu Ngọc

Hựu Thành, Trà Ôn

50,000 

4148

Cửa hàng điện Vinh Hồ

K1, TT Long Hồ

100,000 

4149

Nhóm Bạn xem đài

Hựu Thành, Trà Ôn

50,000

4150

Bà Nguyễn Thị Lùng

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000 

4151

Cô Thủy

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000 

4152

Trung (Hai kiểng)

Hựu Thành, Trà Ôn

10,000 

4153

Mười Bi

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000 

4154

Gọn (bán vải)

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000 

4155

Luận (bán vải)

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000 

4156

Cô Cẩm Mai

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000 

4157

Bé Xuân Nghi

Vĩnh Long

20,000 

4158

Chú Hiền Lương

TPHCM

20,000 

4159

Điểm bán thịt bò Út Mập

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000 

4160

Điểm bán thịt bò Kiều

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000 

4161

Lò mổ bò Tư Y

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000 

4162

Trại hòm Trọng Nghĩa

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000 

4163

Nguyễn Phú Thịnh

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000 

4164

Phòng Răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

4165

Áo Cưới Quang Vinh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

4166

Tám Nha

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

4167

Ông Đặng Văn Trực

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

4168

DNTN phân bón Út Mân

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000 

4169

Đặng Văn Truyền

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

100,000 

4170

Bà Nguyễn Thị Chiêu

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000 

4171

Trần Thị Tô Pha

Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000 

4172

Nguyễn Thị Bê

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000 

4173

Nguyễn Thiị Thu Ngân

Hồi Lộc, Xuân Hiệp

50,000 

4174

Trần  Kim Thắm

Tân Bình, TPHCM

50,000 

4175

Lê Thị Huế

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000 

4176

Cửa hàng TAGS Tuấn Thảo

Long Hiệp, Long Hồ

50,000  

4177

ĐTDĐ Thanh Phong

Long Hiệp, Long Hồ

50,000 

4178

Cửa hàng ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000 

4179

Hai cháu Hữu Tài + Thanh Xuân

bến phà Chánh An, Mang Thít

50,000

4180

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

bến phà Chánh An, Mang Thít

50,000

4181

Bé Diễm Mi + Diễm Hương

bến phà Chánh An, Mang Thít

50,000

4182

Đại lý thuốc tây Hải

Quới An, Vũng Liêm

50,000

4183

Thủy, Dừng

Quới An, Vũng Liêm

50,000

4184

Cô Út Nhỏ (cây xăng Thuận Phát)

Tân Long, Mang Thít

50,000 

4185

Nguyễn Phước Thành

Tân Long, Mang Thít

50,000 

4186

Nguyễn Thị Hồng

Phước Lộc A, Bình Phước, Mang Thít

100,000

4187

Cô Năm Kim

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

50,000 

4188

Cô Nguyễn Thị Trương

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

50,000 

4189

Ngô Văn Út

Long An, Long Hồ

50,000 

4190

Tiệm vàng Cẩm Đức Hòa

TT Long Hồ

100,000 

4191

Trần Văn Tịnh

Long Phước, Long Hồ

50,000

4192

Bà Trần Thị Tư

Hòa Lộc, Tam Bình

50,000 

4193

Ông Cao Văn Thép

Hòa Lộc, Tam Bình

50,000 

4194

VLXD Quốc Hội

Hòa Lộc, Tam Bình

50,000 

4195

Trần Diễm Hương

Bến phà Tân Quới Trung, Vũng Liêm

50,000 

4196

Thượng tọa Thích Minh Đạt

Chùa Bửu An, Vũng Liêm

100,000 

4197

VTNN Nam Ký

TT Vũng Liêm

50,000 

4198

Nguyễn Thị Hồng Nga

Hiếu Kinh B, Hiếu Thành, Vũng Liêm

50,000

4199

Hội từ thiện

ấp Hiếu Kính, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm

100,000

4200

VLXD Út Hóa

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

4201

Nguyễn Thiện Phương

Tân Lộc, Tam Bình

50,000

4202

Nguyễn Thị Mỹ Thanh

USA

50,000

4203

DNTN Nguyễn Khiêm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4204

Ông Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4205

Thanh Diễm + Diễm Nhi

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4206

Tiệm vàng Thúy Hằng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4207

Tiệm vàng Mười Tạ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4208

Bà Chín Năm Hưng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4209

Huyỳnh Mai Ngân

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4210

Cô Năm Lạc

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4211

Cô Chín  Tiến

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4212

Hùng ( rửa xe)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4213

Tiệm thuốc tây Minh Thúy

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4214

VLXD Phước Hùng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4215

Cô Thủy ( TAGS)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4216

Hiếu ( trồng răng)

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

4217

Uyên Thi (tạp hóa)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4218

Bà Năm Hùng

Tân An Luông, Vũng Liêm

250,000

4219

Bạn xem đài

ấp 8,Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4220

Bạn xem đài (E)

ấp 7,Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4221

Bạn xem đài

ấp 7,Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4222

Huỳnh Kim Khoa

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4223

Bé Nguyễn Thị Tuyết Nhi

Tân An Luông, Vũng Liêm

20,000

4224

Bà Bùi Thị Dung

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4225

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4226

Cô Hà (bán gạo)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4227

Tiệm uốn tóc Phương Quyên

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4228

Bà Trần Thị Âu

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

4229

Trần Thị Đầy

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4230

Dương Xuân Hoàng

Tân An Luông, Vũng Liêm

30,000

4231

Ngọc Hân + Nhật Hào

ấp 7, Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4232

Điện thoại di động Anh Kiệt

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4233

Cô Diễm Hoàng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4234

Tiệm Thanh Hồng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4235

Huỳnh Hồng Vi

Rạch Giá, Kiên Giang

50,000

4236

Nhà Thuốc Bắc Van Sanh Hòa

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

4237

Cô Thu Lan

Ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

4238

Cửa hàng Thú Y Mạnh Kha

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4239

Câu lạc Bộ Hưu Trí

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

4240

PT Diệu Hương

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4241

Cô Loan ( Chị Diệu Hương)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4242

PT Bảo Ngọc

Hòa Thanh, Tam Bình

50,000

4243

Nguyễn Hữu Vinh

Tân Long Hội, Mang Thít

50,000

4244

Trang – Huy

Tân Long Hội, Mang Thít

50,000

4245

Phan Thị Út

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

4246

Trần Thị Mỹ Hường

Hòa Thạnh, Tam Bình

200,000

4247

Trần Thị Mỹ Chân

Hòa Thanh, Tam Bình

200,000

4248

Trần Thị Mỹ Châu

Hòa Thanh, Tam Bình

100,000

4249

Đại lý vé số Mười Hiệp

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4250

Mai, Tâm ( bán cá)

Tân An Luông, Vũng Liêm

20,000

4251

Pt Diệu Quí

Chùa Bảo Nguyên, Hòa Thanh, Tam Bình

50,000

4252

Sư cô Như Hòa

Chùa Bảo Nguyên, Hòa Thanh, Tam Bình

100,000

4253

Cô Yến ( bán khô)

Chợ Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

4254

Chị Út Khiêm

Hòa Thanh, Tam Bình

50,000

4255

Huỳnh Ngọc Triều

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

4256

Lâm Bá Tòng

Ấp 6, Hòa Hiệp, Tam Bình

100,000

4257

Nguyễn Thị Bế, Nguyễn THị Thu

Tân Long, Mang Thít

50,000

4258

Lê Thị Kim Trường

 

500,000

4259

Nguyễn Thị Ngọc Nga

 

200,000

4260

Trần Thị Thùy Trang

 

50,000

4261

Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào

 

100,000

4262

Lò bánh mì Tuấn Minh

Mang Thít, Vĩnh Long

100,000

4263

Ban trị sự Thành Đông

Bình Tân, Vĩnh Long

100,000

4264

Vân Anh

Chợ Cua, P4, TPVL

30,000

4265

Bé Kim Ngân

Chợ Cua, P4, TPVL

20,000

4266

Thanh Phong, Tường Vân

Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TPVL

100,000

4267

Gia Hân, Gia Bách

Chợ Cua, P4, TPVL

40,000

4268

Pháp Tâm, Hoa Minh

Võ Thị Sáu, P1, TPVL

50,000

4269

Cô Nga – CLB Yoga

P1, TPVL

50,000

4270

Chị Huệ, Ngọc Huệ

Áo cưới Hồng Cúc, P2, TPVL

100,000

4271

Cô Mai (nghỉ hưu)

P1, TPVL

50,000

4272

Bác sĩ Triết

P4, TPVL

50,000

4273

Cô Nga

Thanh Đức, Long Hồ

50,000

4274

Khắc Duy, Anh Thư

Phật tử chùa Kỳ Viên

50,000

4275

Cô Nam

Cali

200,000

4276

Ý Á

TPHCM

100,000

4277

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000

4278

Bà Từ

P4, TPVL

300,000

4279

Trường Ngọc

P4, TPVL

100,000

4280

Ba Vinh

Bình Phương

200,000

4281

Tạp hóa Bé Ba Thiện

Bình Minh

10,000,000

4282

Huệ Tường

chợ Quới An, Vũng Liêm

100,000

4283

Huệ Nhân

chợ Quới An, Vũng Liêm

100,000

4284

Nguyễn Văn Tiến

Hiếu Nhơn, Vũng Liêm

100,000

4285

Nguyễn Thị Cẩm Thơi

chợ Quới An, Vũng Liêm

100,000

4286

Trương Thanh Nhung

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

4287

Trương Thanh Nguyên

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

4288

Nguyễn Thị Kim Phượng

chợ Quới An, Vũng Liêm

100,000

4289

Hồ Thị Nguyệt

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

4290

Vân + Nê (tạp hóa)

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

4291

Cô Xinh Ân

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

4292

Huệ Ngân (thợ may)

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

4293

Trần Tuấn Kiệt

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

4294

Đặng Thị Yến

chợ Quới An, Vũng Liêm

30,000

4295

Đại lý thuốc tây Hải

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

4296

Cô Giang

TPHCM

100,000

4297

Võ Nguyễn Anh Minh

TPVL

100,000

4298

Bà Hai Tốt

Tân Quới , Tân Hòa

100,000

4299

Nguyễn Thị Hường

bán gạo Chợ Cái Đôi

100,000

4300

Cô Oanh

Tân Quới, Tân Hòa

50,000

4301

Cô Nguyên

Tân Quới, Tân Hòa

50,000

4302

Nguyễn Thành Tú

 

100,000

4303

Minh Như, Ngọc Phúc

P2, TPVL

500,000

4304

Nhà máy Út Tân

chợ Quới An, Vũng Liêm

100,000

4305

Nguyễn Thị Hồng Thắm

chợ Quới An, Vũng Liêm

30,000

4306

Cô Lục

chợ Quới An, Vũng Liêm

30,000

4307

Lâm Gia Huy

TT Vũng Liêm

50,000

4308

Cô Chi (bán vé số)

chợ Quới An, Vũng Liêm

30,000

4309

Tuấn (xe honda)

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

4310

Huỳnh Văn Phúc

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

4311

Võ Văn Ngoan

chợ Quới An, Vũng Liêm

100,000

4312

Lâm Ngọc Mai

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

4313

Lê Văn Việt ( Hiệp Trường)

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

4314

Huệ Lộc

chợ Quới An, Vũng Liêm

100,000

4315

Đại lý thuốc tây Hữu Tuyết

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

4316

Trần Thanh Thương

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

4317

Từ Khánh Liêm

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

4318

Cô Phí

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

4319

Võ Lê Gia Minh

Phước Tường, Quới An

30,000

4320

Trần Văn Chịa ( Phước Trường)

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

4321

Nguyễn Thị Phượng ( Cà Phê)

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

4322

Phật tử Diệu Thông

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

4323

Nguyễn Thịnh Nguyên

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

4324

Tô Tố Anh

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

4325

Nguyễn Minh Mẫn

Phước Trường Quới An

30,000

4326

Huệ Dương

Tân  Quới Trung, Vũng Liêm

100,000

4327

Hai cháu Hữu Tài + Thanh Xuân

Chánh An, Mang Thít

50,000

4328

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Chánh An, Mang Thít

50,000

4329

Diễm Mi. Diễm Hương

Chánh An, Mang Thít

50,000

4330

Bé Thành Đạt

Chánh An, Mang Thít

50,000

4331

Lành + Nhân (bán đồ rấy)

Chợ Cái Nhum, Mang Thít

100,000

4332

Cô Chín ( bán vải)

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

4333

Hớn Linh Đường

Quới An, Vũng Liêm

50,000

4334

Chị Hà ( bán vé số)

Chánh An, Mang Thít

50,000

4335

Chị Thu

 

50,000

4336

Cao Nhật Huy

Hòa Hiệp, Tam Bình

50,000

4337

Lê Trí

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

4338

Lê Thị Mỹ Linh

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

4339

Bé Đạt

chợ Quới An, Vũng Liêm

100,000

4340

Bé Nguyên

chợ Quới An, Vũng Liêm

100,000

4341

Cao Huỳnh Long

Hòa Hiệp, Tam Bình

100,000

4342

Nguyễn Tấn Phát

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

4343

Nguyễn Như Quỳnh

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

4344

Nguyễn Thị Hồng Xuyên

Quới An, Vũng Liêm

50,000

4345

Nguyễn Hữu Thành

Quới An, Vũng Liêm

50,000

4346

Tuấn Phát

Long Phước, Long Hồ

100,000

4347

Đô Lla

P2, TPVL

300,000

4348

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000

4349

Cô Tuyết

Chợ Vĩnh Long

300,000

4350

Nhà hảo tâm

An Bình

200,000

4351

Chị Trang

Bến đò An Bình

250,000

4352

VLXD Hòa Lợi

P8, TPVL

200,000

4353

Chị Dung

An Bình

20,000

4354

Cô Bảy nâu

an Bình

50,000

4355

Chị Liên

An Bình

50,000

4356

Chị Hoa

Chợ Vĩnh Long

50,000

4357

Chị Mỹ

An Bình

50,000

4358

Anh Hai Lý

An Bình

50,000

4359

Bé Trâm Anh

An Bình

100,000

4360

Anh Cù Văn Mười

P3, TPVL

50,000

4361

Anh Cù Thành Sĩ

P3, TPVL

50,000

4362

Chị Hoàng

Bán gia vị Chợ Vĩnh Long

50,000

4363

Cô Rớt

Bán nón Chợ Vĩnh Long

50,000

4364

DNTN TM Thanh Bình

170 Nguyễn Huệ, P8, TPVL

200,000

4365

Công ty TNHH MTV Loan Thanh Bình

64/20 Phó Cơ Điều, P4, TPVL

350,000

4366

Phú Quí, Vinh Sang, Đại Lợi
 Cát Tường

Cửa hàng ĐTDĐ Ánh Minh
 P4, TPVL

100,000

4367

Vân- Tiếng

Chợ Công Si P1, TPVL

100,000

4368

26 Nhà Hảo Tâm

Công Mỹ, Mang Thít

540,000

4369

Đặng Thị Hai

P2, TPVL

1,000,000

4370

Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long

 

3,000,000

4371

Tập thể CB – CNV

Đài PT-TH Vĩnh Long

1,000,000

4372

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/13D Mậu Thân, P3, TPVL

100,000

4373

Chị Minh Thư

Đài PT-TH Vĩnh Long

100,000

4374

Ông Lê Văn Thưởng

Châu Thành, Đông Tháp

50,000

4375

Khả Vy

P1, TPVL

50,000

4376

Bảo Ngoc+ Thạnh

P4, TPVL

50,000

4377

Phạm Minh Hồng, Phạm Thị Bé

TT Vũng Liêm

100,000

4378

Thú Y Hoàng Vũ

TT Vũng Liêm

200,000

4379

Văn Thố

TT Vũng Liêm

50,000

4380

Chín Hồng

TT Vũng Liêm

100,000

4381

Uốn tóc Minh Nguyệt

TT Vũng Liêm

20,000

4382

Nhà Sách Hồng Nhan

TT Vũng Liêm

50,000

4383

Lê Thị Kim Hương

TT Vũng Liêm

50,000

4384

Mỹ Phẩm Hằng

TT Vũng Liêm

50,000

4385

Bé Sáu

TT Vũng Liêm

20,000

4386

Photo Ngọc Châu

Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

4387

Yến Ngọc

Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

4388

Ngọc Hân + Nhật Hào

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

4389

Nhà thuốc Bắc vạn Sanh Hòa

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

4390

Bé Bi

Trung Ngãi, Vũng Liêm

20,000

4391

Hoàng Vũ

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

4392

Đăng Khoa

Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

20,000

4393

Bé Đình Quân

TPHCM

100,000

4394

Phan Thị Lanh

Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

4395

Tạ Thi Diệp

Trung Thành Tây, Vũng Liêm

50,000

4396

Đoàn Vũ Lâm

ấp I, Trung Ngãi

50,000

4397

Bé Khác Long

Trung Ngãi, Vũng Liêm

20,000

4398

Nguyễn Quốc Dũng

 

20,000

4399

Đoàn Thúy Thảo

Ấp 1, Trung Ngãi

50,000

4400

Huỳnh Anh Thư, Huỳnh Nguyễn Anh Duy

Thuốc tây Bảy Do, Tt Vũng Liêm

100,000

4401

Gđ Ông Sáu Ký

P8, TPVL

200,000

4402

Của hàng Kim Mỹ

Chợ Tân Thanh

200,000

4403

Tiệm bánh Hải Ký

P1, TPVL

200,000

4404

Huỳnh Thị Tú Trinh, Ngụy Diệu Quang, Ngụy Khả Doanh

 

600,000

4405

Anh Tuấn, Việt Cường

Trà Ôn

400,000

4406

Dang Thanh Vu

TPHCM

300,000

4407

Tiệm Vàng Kim Minh

Bình Tân, Vĩnh Long

2,400,000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *