STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

9856

Giáo Viên Hưu

Khóm Nguyễn Thái Học, P1, TPVL

200,000

9857

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

9858

Dì Năm Sơn

K1, P2, TPVL

200,000

9859

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

100,000

9860

Bà Mười Nhẫn

Mỹ Thuận, Tân Hội

200,000

9861

Trần Huỳnh Anh Thơ

Tân Quới, Bình Tân

100,000

9862

Nguyễn Tiến Đức

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

9863

Ông Huỳnh Văn Nữa

Sữa chữa cầu đường 715

200,000

9864

Bé Huỳnh Tăng Triệu Yên

Trường Nguyễn Du

100,000

9865

Sáu Hòa

Tân Hội, TPVL

50,000

9866

Chị Lê Thị Mỹ Duyên

UBND xã Trường An

50,000

9867

Lê Thành Trắc

Tân Bình, Tân Hội

50,000

9868

Nguyễn Trung Điền

P5, TPVL

50,000

9869

Tâm Hồng

Lò heo quay Mỹ Thuận

100,000

9870

Phạm Thị Hường

Mỹ Phú, Tân Hội

50,000

9871

Nguyễn Thị Sáu

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

9872

Trúc Vy, Quang Thái

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

9873

Lâm Văn Phi

Côn Đảo

50,000

9874

Trần Kim Sáng

100 Mỹ Phú, Tân Lộc

50,000

9875

Sáu Mỹ

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

9876

Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji

Tân Hội, TPVL

50,000

9877

Cô Thảo

P1, TPVL

50,000

9878

BGH Trường Mần Non Tư Thục Hoa Sen

An Phước, Mang Thít

500,000

9879

Cô Ánh

P8, PVL

200,000

9880

Phú Quí, Vinh Sang, Đại Lợi, Cát Tường

Cửa hàng ĐTDĐ Ánh Minh, P4, TPVL

100,000

9881

Hoàng Anh

 

50,000

9882

Bé Lâm Gia Hân

Trường tiểu học HÙng Vương

50,000

9883

Chú Huỳnh Văn Tòng

P5, TPVL

50,000

9884

Bạn xem Đài

P8, PVL

200,000

9885

Chú ba Vinh

Bình Phước, mang Thít

200,000

9886

Anh HÙng

P1, TPVL

50,000

9887

Lâm Thị Xuân Mai

Loộc Hòa

600,000

9888

Tiệm Bánh Hải Ký

P1, TPVL

200,000

9889

Lê Hoàng Cảnh

Hòa Bình, Trà Ôn

100,000

9890

Lại Văn Tám

Mỹ Hòa

100,000

9891

Lại Thị Út

Gv Mỹ Hòa

50,000

9892

Nguyễn Văn Rợi

Cao Tuổi ấp Mỹ Hòa

100,000

9893

Lê Thị Hồng Thu

Hòa Bình, Trà Ôn

100,000

9894

Nguyễn Thị Đèo

Hòa Bình, Trà Ôn

100,000

9895

Nguyễn Thị Hoàng

Hòa An

100,000

9896

Lê Thị Hoa

Cao Tuổi ấp Mỹ Hòa

100,000

9897

Phạm Quốc Thái

Cao Tuổi ấp Mỹ Hòa

50,000

9898

Lê Thị Vấn

Hòa Bình, Trà Ôn

50,000

9899

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Hòa Bình, Trà Ôn

100,000

9900

Đoàn Thị Em

Hòa Bình, Trà Ôn

100,000

9901

Nguyễn Văn Thổ Anh

Hòa Bình, Trà Ôn

50,000

9902

Nguyễn Thị Kim Hằng

Hòa Bình, Trà Ôn

100,000

9903

Nguyễn Thị Bé Ba

Thành Trung

100,000

9904

Nguyễn Thanh Huy

Thành Trung

100,000

9905

Nguyễn Thanh HUy

Thành Trung

100,000

9906

Phạm Kim Huyền

Hòa An

100,000

9907

Nguyễn Văn Khanh

Hòa Thới

100,000

9908

Lê Thị Những

Mỹ Hòa, Bình Minh

100,000

9909

Lê Hà Bắc

Thuận An, Bình Minh

100,000

9910

Quán Như Ý

TX Bình Minh

100,000

9911

Pt Chùa Phước Sơn

Tường Lộc, Tam Bình

200,000

9912

GĐ Thầy Hiếu

TT Tam Bình

150,000

9913

Ông Bà Dân Nam

TT Tam Bình

100,000

9914

Trinh, Kim, Thuấn

TT Tam Bình

100,000

9915

Bùi Thành Nam

Nhơn Bình, Trà Ôn

200,000

9916

Baà Chín Be

Nhơn Bình, Trà Ôn

100,000

9917

Út Ngọng ( bán vé số)

TT Tam Bình

100,000

9918

Traần Hoàng Huy

TT Tam Bình

100,000

9919

Cơ sở in Lê Phi

TT Tam Bình

100,000

9920

Nguyễn Thái Ngọc Muội

TT Tam Bình

100,000

9921

Nguyễn Võ Minh Tiến

TT Tam Bình

50,000

9922

Nguyễn Văn Võ

TT Tam Bình

200,000

9923

Nguyễn Huỳnh An

TT Tam Bình

100,000

9924

Phạm Thị Kim Hồng (bán vé số)

TT Tam Bình

100,000

9925

Căn tin bệnh viện Tam Bình

TT Tam Bình

50,000

9926

Võ Thị Tạo

TT Tam Bình

100,000

9927

ĐTDĐ Thạch Nga

TT Tam Bình

100,000

9928

Sạp quần áo Bà Ba Thạnh

TT Tam Bình

50,000

9929

Chú Chín Chơi

TT Tam Bình

50,000

9930

Dì Hai Thành

TT Tam Bình

100,000

9931

Phú Khang, Bảo Ngọc

Mang Thít

200,000

9932

Nguyễn Duy Khánh

Mang Thít

50,000

9933

Nguyễn Ngọc Dung

TT Tam Bình

50,000

9933a

Nguyễn Xuân Vũ

TT Tam Bình

50,000

9933b

Nguyễn Quốc Thanh

TT Tam Bình

100,000

9933c

Trần Chí Hùng

TT Tam Bình

250,000

9934

Cô Trang (bán vé số)

TT Tam Bình

20,000

9935

Nhóm thể dục Sông Tiền

TPVL

80,000

9936

Nhóm thể dục Sông Tiền

TPVL

80,000

9937

Lâm Chiêu Ngọc Lan

P1, TPVL

100,000

9938

Baạn xem Đài

Vĩnh Long

300,000

9939

Cô Quyên

P3, TPVL

100,000

9940

Nguyễn Hùng Phong

Trường tiểu học Nhơn Phú, Mang Thít

200,000

9941

Thuốc tây Ánh Ly

Chợ Nhơn Phú, Mang Thít

100,000 

9942

Đinh Hữu Thường

Phú Thọ, Nhơn Phú, Mang Thít

100,000 

9943

Tiệm Internet Trâm Anh

Chợ Nhơn Phú, Mang Thít

100,000 

9944

Điện thoại Huấn

Chợ Nhơn Phú, Mang Thít

100,000 

9945

Cúc Phỉ + Mỹ Cẩm

Chánh Hội, Mang Thít

100,000 

9946

Nguyệt Huỳnh, Hoài Phượng

Chánh Hội, Mang Thít

100,000 

9947

Dì Sáu

Chợ Nhơn Phú, Mang Thít

200,000 

9948

Thiên Bình

Pt Chùa Giác Thiên

100,000

9949

Giác Hạnh

Pt Chùa Giác Thiên

50,000

9950

Anh Trung

44 Lê văn Tám, P1, TPVL

50,000

9951

Nhà máy xay lúa Nguyễn Đức

Tân An Hội, Mang Thít

100,000

9952

Ông Lê Hữu Điền

CT Hội Khuyến Học Tân Long Hội Mang Thít

50,000

9953

Dương Văn Năng

Tân Long Hội

50,000

9954

Nội thất Mai Trang

P4, TPVL

250,000

9955

Ông Hà Văn Ròng, Bà Lê Thị Tiếng

P1, TPVL

50,000

9956

Trang Anh, Nhật Anh

P2, TPVL

50,000

9957

Nguyễn Thị Mỹ vân

P9, TPVL

50,000

9958

Nguyễn Thị Thanh Trúc

P3, TPVL

50,000

9959

Dương Hoài Vũ

Ngân Hàng Agribank Vĩnh Long

100,000

9960

Ông Trần Ăn Bảy

Bí thư xã Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

9961

Nguyễn Lữ

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

9962

Ông Nguyễn Văn Mười

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

9963

Ông Huỳnh Văn Nhiều

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

9964

Nguyễn Kim Em

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

9965

Bà Trần Thanh Xuân

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

9966

Ông Sáu Sĩ

ấp 5, Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

9967

Gia đình Linh Phương

Hòa Thạnh, Tam Bình

100,000

9968

Thái Tuấn Khanh

Ấp 3, Hòa Thnạh, Tam Bình

50,000

9969

Bé Phạm Đăng Khoa

Ấp 7, Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

9970

Phaân bón Ba Bê

Xuân Hiệp, Trà Ôn

500,000

9971

Lê Thị yến Nhi

Hồi Thạnh, Xuân Hiệp, Trà Ôn

50,000

9972

Cô Võ Thị Mật

Gv Hưu tân Long Hội, Mang Thít

100,000

9973

Cô Võ Thị Phượng

Taân Long Hội, Mang Thít

50,000

9974

Nguyễn Thanh Thùy

Taân Long Hội, Mang Thít

50,000

9975

Cửa hàng xe honda Mai Thảo

TPVL

50,000 

9976

Cô Lẫm

Cái Ngang, Mỹ Lộc, Tam Bình

50,000 

9977

Cô Vân

TPVL

50,000 

9978

Nguyễn Hoàng Oanh

giáo viên tiểu học Long An A, Long Hồ

50,000 

9979

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

giáo viên tiểu học Long An A, Long Hồ

50,000 

9980

Phạm Minh Tơ

GV tiểu học Long An A, Long Hồ

50,000

9981

Phạm Thanh Xuân

GV tiểu học Long An A, Long Hồ

50,000

9982

Cô Nguyễn Thị Thúy Uyển

GV tiểu học Long An A, Long Hồ

100,000

9983

Cô Nguyễn Thị Thảo

GV tiểu học Long An A, Long Hồ

100,000

9984

Cô Dương Thị Phụng

GV tiểu học Long An A, Long Hồ

50,000

9985

Cô Phạm Thị Kim Xuyến

GV tiểu học Long An A, Long Hồ

50,000

9986

Ông Trần Minh Nhuệ

GV tiểu học Long An A, Long Hồ

50,000 

9987

Cô Nguyễn Thị Hoàng Yến

GV tiểu học Long An A, Long Hồ

100,000 

9988

Cô Nguyễn Thị Ngọc Linh

GV tiểu học Long An A, Long Hồ

50,000 

9989

Cô Trần Thị Kim Thái

Long An, Long Hồ

200,000 

9990

Ông Nguyễn Văn Quang

Long Hiệp, Long Hồ

100,000

9991

Cô Nguyễn Hoàng Thiên Lan

Long Hồ

100,000

9992

Bé Thái Vinh, Thiện Nhân

Cty Long Vinh, TPVL

50,000

9993

Cô Nguyễn Thị Diệu Ngọc

Hậu Thành, Long An

50,000

9994

Cửa hàng điện Viĩnh Hồ

K1, TT Long Hồ,

100,000

9995

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Như

Gv THCS Long An, Long Hồ

200,000

9996

Nhóm Bạn xem đài

 

50,000

9997

Bà Nguyễn Thị Lùng

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000 

9998

Cô Thủy

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000 

9999

Trung (Hai kiểng)

Hựu Thành, Trà Ôn

10,000 

10000

Gọn (bán vải)

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000  

10001

Luận (bán vải)

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000 

10002

Cô Cẩm Mai

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000 

10003

Bé Xuân Nghi

Vĩnh Long

20,000 

10004

Chú Hiền Lương

TPHCM

20,000

10005

Điểm bán thịt bò Út Mập

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

10006

Điểm bán thịt bò Bò Kiều

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

10007

Lò Mỏ bò Tư Y

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

10008

Trại hòm Trọng Nghĩa

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

10009

Nguyễn Phúc Thịnh

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

10010

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

10011

Áo Cưới Quang Vinh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

10012

Tám Nha

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

10013

Ông Đặng Văn Trực

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

10014

DNTN phân bón Út Mân

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

10015

Ông Đặng Văn Truyền

Trung Hiệp, Vũng Liêm

100,000

10016

Bà Nguyễn Thi Chiêu

Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

10017

Trần Thị Tô Pha

Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

10018

Nguyễn Thị Bê

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

10019

Trần Kim Thắm

Tân Bình

50,000

10020

Lê Thị Huế

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

10021

Cửa hàng TAGS Tuấn Thảo

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

50,000

10022

Cửa hàng ĐTDĐ Thanh Phong

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

50,000

10023

Cửa hàng ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000

10024

Hai cháu Hữu Tài + Thanh Xuân

bến phà Chánh An, Mang Thít

50,000

10025

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

bến phà Chánh An, Mang Thít

50,000

10026

Bé Diễm Mi + Diễm Hương

bến phà Chánh An, Mang Thít

50,000

10027

Đại lý thuốc tây Hải

Quới An, Vũng Liêm

50,000

10028

Thủy, Đừng

Quới An, Vũng Liêm

50,000

10029

Cô Út Nhỏ (cây xăng Thuận Phát)

Tân Long, Mang Thít

50,000

10030

Nguyễn Phước Thành

Tân Long, Mang Thít

50,000

10031

Nguyễn Thị Hồng

Phước Lộc A, Bình Phước, Mang Thít

100,000 

10032

Cô Năm Kim

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

50,000 

10033

Cô Nguyễn Thị Trương

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

50,000 

10034

Ngô Văn Út

Long An, Long Hồ

50,000 

10035

Tiệm vàng Cẩm Đức Hòa

TT Long Hồ

100,000 

10036

Trần Văn Tịnh

Long Phước, Long Hồ

50,000

10037

Bà Trần Thị Tư

Hòa Lộc, Tam Bình

50,000 

10038

Ông Cao Văn Thép

Hòa Lộc, Tam Bình

50,000 

10039

VLXD Quốc Hội

Hòa Lộc, Tam Bình

50,000 

10040

Trần Diễm Hương

bến phà Tân Quới Trung, Vũng Liêm

50,000 

10041

Thượng tọa Thích Phước Hùng

Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình

100,000 

10042

Thượng tọa Thích Minh Đạt

Chùa Bửu An, Vũng Liêm

100,000 

10043

VTNN Nam Ký

TT Vũng Liêm

50,000

10044

Nguyễn Thị Hồng Nga

Hiếu Kinh B, Hiếu Thành, Vũng Liêm

50,000

10045

Hội từ thiện

ấp Hiếu Kính, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm

100,000

10046

VLXD Út Hóa

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

10047

Nguyễn Thiện Phương

Tân Lộc, Tam Bình

50,000

10048

Nguyễn Thị Mỹ Thanh

USA

50,000

10049

DNTN Nguyễn Khiêm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10050

Ông Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10051

Thanh Diễm + Diễm Nhi

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10052

Tiệm vàng Thúy Hằng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10053

Bà Chín Năm Hưng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10054

Huyỳnh Mai Ngân

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10055

Cô Năm Lạc

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10056

Cô Chín  Tiến

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10057

Hùng ( rửa xe)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10058

Tiệm thuốc tây Minh Thúy

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10059

VLXD Phước Hùng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10060

Cô Thủy ( TAGS)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10061

Hiếu ( trồng răng)

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

10062

Uyên Thi (tạp hóa)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10063

Bà Năm Hùng

Tân An Luông, Vũng Liêm

250,000

10064

Bạn xem đài

ấp 8,Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10065

Bạn xem đài (E)

ấp 7,Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10066

Bạn xem đài (E)

ấp 7,Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10067

Bạn xem đài (G)

ấp 7,Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10068

Huỳnh Kim Khoa

ấp 7,Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10069

Bé Nguyễn Thị Tuyết Nhi

Tân An Luông, Vũng Liêm

20,000

10070

Bà Bùi Thị Dung

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10071

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10072

Cô Hà (bán gạo)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10073

Tiệm uốn tóc Phương Quyên

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10074

Bà Trần Thị Âu

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

10075

Trần Thị Đầy

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10076

Dương Xuân Hoàng

Tân An Luông, Vũng Liêm

30,000

10077

Ngọc Hân + Nhật Hào

ấp 7, Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10078

Điện thoại di động Anh Kiệt

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10079

Cô Diễm Hoàng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10080

Tiệm Thanh Hồng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10081

Huỳnh Hồng Vi

Rạch Giá, Kiên Giang

50,000

10082

Nhà thuốc Bắc Vạn Sanh Hòa

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

10083

Cô Thu Lan

ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10084

Cửa hàng Thú Y Mạnh Kha

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10085

CLB Hưu Trí

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

10086

Phật tử Diệu Hương

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10087

Pt  Diệu Quí

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

10088

Đại lý Mười Hiệp

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10089

Thầy Giáo Long

Trường THCS Hòa Thạnh, Tam Bình

100,000

10090

Pt Diệu Hạnh vợ Sơn

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

10091

Pt Diệu Bảy

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10092

Cô Cẩm Mai

Ấp 3, Hòa Thnạh, Tam Bình

20,000

10093

Sư Cô Như Hòa

Chùa Bảo Nguyên, Hòa Thạnh, Tam Bình

100,000

10094

Pt Bảo Ngọc

Chùa Bảo Nguyên, Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

10095

Em Tấn Đạt

Ấp 7, Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10096

Lê Thị Phương Oanh

P4, TPVL

50,000

10097

Nguyễn Thị Bế, Nguyễn Thị Thu

Tân Long, Mang Thít

50,000

10098

Chị Út Khiêm

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

10099

Nguyễn Tấn Nghiệp

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10100

Lâm Hán Phong

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10101

Cô Nhạn ( Bán Dép)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

10102

Châu Cẩm Hương

Hòa Thạnh, Tam Bình

100,000

10103

Trương Văn Bình

Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm

50,000

10104

Trương Bảo Đức

Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm

50,000

10105

Phạm Văn Ly

Cái Trôm, Tân Quới Trung, Vũng Liêm

50,000

10106

Trần Kim Ngân

Rạch Đôi, Tân Quới Trung, Vĩnh Long

50,000

10107

Lê Thu Sương

Tân Quới Trung, Vũng Liêm

50,000

10108

Phạm Minh Triều

Tân Quới Trung, Vũng Liêm

50,000

10109

Nguyễn Văn Gương

Tân Quới Trung, Vũng Liêm

50,000

10110

Nguyeễn Thị Kiều

Tân Quới Trung, Vũng Liêm

50,000

10111

Nguyễn Thị Hồng Lệ

Tân Quới Trung, Vũng Liêm

50,000

10112

Đặng Thúy Loan

Tân Quới Trung, Vũng Liêm

50,000

10113

Đặng Văn Hồng

Tân Quới Trung, Vũng Liêm

50,000

10114

Giàu, Kha, Khiêm

P1, TPVL

100,000

10115

Giàu, Kha, Khiêm

P1, TPVL

100,000

10116

Phòng Thời Sự

Đài Pt – THVL

1,200,000

10117

Cô Tuyết

Chợ Vĩnh Long

300,000

10118

Nhà Hảo Tâm

An Bình

200,000

10119

Chị Trang

Bến đồ

250,000

10120

Vl Hòa Lợi

P8, PVL

200,000

10121

Cô Út Ửng

An Bình

50,000

10122

Chị Dung

An Bình

20,000

10123

Anh Hồ Ngọc Phước

An Bình

200,000

10124

Chị Phấn

Long Hồ

20,000

10125

Chị Dung

Đồng Phú

100,000

10126

Cô Ba

Ba Càng

100,000

10127

Cô Lệ Hằng

An Bình

50,000

10128

Tổ Từ Thiện

An Bình

200,000

10129

Anh Cù Văn Mươi

P3, TPVL

50,000

10130

Anh Cù Thành Sĩ

P3, TPVL

50,000

10131

Bạn xem đài

An Bình

50,000

10132

Chị Huệ

An Bình

50,000

10133

Cô Rớt

Bán nón chợ Vĩnh Long

50,000

10134

Chị Hoàng

Bán da vị

50,000

10135

Phương Thảo

 

50,000

10136

Hoàng Tuấn

 

50,000

10137

Phan Thi My

Tiền Giang

1,000,000

10138

Tiệm đồng hồ Quãng Phát

P1, TPVL

100,000

10139

Pham Cong Trang

 

1,000,000

10140

Tran Dac Tri Tue

 

150,000

10141

Huynh Duc Van

 

1,000,000

10142

Nguyen Thi Thanh Huong

 

200,000

10143

Ly The Van

 

200,000

10144

Chị Út Khiêm

Trà Vinh

600,000

10145

Nhà Hảo Tâm

TPHCM

500,000

10146

Bé Gia Huy

Lớp 8/1 Trường Nguyễn Trải

100,000

10147

Phan Châu Viên

Long An, Long Hồ

300,000

10148

Quỹ vì người nghèo Tỉnh Vĩnh Long

 

3,000,000

10149

Phan Van Tưa

 

400,000

10150

Traần Thị Thùy Trang

 

50,000

10151

Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào

 

100,000

10152

Chú Năm Tồn

Thanh Đức, Long Hồ

50,000

10153

Thái Văn Nguyên

 

1,000,000

10154

Tiệm thuức ăn Gia Sức Dũng Uyên

 

200,000

10155

Bé Kim Ngân

Chợ Cua, P4, TPVL

20,000

10156

Thanh Phong, Tường Vân

Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TPVL

100,000

10157

Gia Hân, Gia Bách

Chợ Cua, P4, TPVL

40,000

10158

Pháp Tâm, Hoa Minh

Võ Thị Sáu, P1, TPVL

50,000

10159

Cô Nga – CLB Yoga

P1, TPVL

50,000

10160

Chị Huệ, Ngọc Huệ

Áo cưới Hồng Cúc, P2, TPVL

100,000

10161

Cô Mai (nghỉ hưu)

P1, TPVL

50,000

10162

Bác sĩ Triết

P4, TPVL

50,000

10163

Trần Thanh Thủy

Long Thuận, Long Phước

50,000

10164

Tiệm hột Vạn Hưng

TT Vũng Liêm

100,000

10165

Khắc Duy, Anh Thi

Phật tử chùa Kỳ Viên

50,000

10166

Cô Nga

Thanh Đức, Long Hồ

50,000

10167

Anh Tuấn, Diễm Chi

P2, TPVL

50,000

10168

Nội thất Nguyễn Vịnh

P4, TPVL

100,000

10169

Thanh Liêm, Linna, Yến

Hà Lan

100,000

10170

Bạn xem đài

Cty thuốc lá Cửu Long

200,000

10171

Phòng tiêu thụ thị trường

Cty thuốc lá Cửu Long

200,000

10172

Võ Thị Nguyên

 

200,000

10173

Chú Năm Tèo

Sóc Trăng

50,000

10174

Khánh Đạt

 

50,000

10175

Gđ Bà Nguyễn Thị Tư

P3, TPVL

50,000

10176

Ông Minh Đức

P1, TPVL

100,000

10177

Nguyễn Thị Kim Vân

P2, TPVL

50,000

10178

Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000

10179

Chị Nữ

Trần Phú, P4, TPVL

100,000

10180

Nguyễn Thị Mai

TT Long Hồ

200,000

10181

Huệ Tường

chợ Quới An, Vũng Liêm

100,000

10182

Huệ Nhân

chợ Quới An, Vũng Liêm

100,000

10183

Nguyễn Văn Tiến

Hiếu Nhơn, Vũng Liêm

100,000

10184

Nguyễn Thị Cẩm Thơi

chợ Quới An, Vũng Liêm

100,000

10185

Trương Thanh Nhung

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

10186

Trương Thanh Nguyên

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

10187

Nguyễn Thị Kim Phượng

chợ Quới An, Vũng Liêm

100,000

10188

Hồ Thị Nguyệt

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

10189

Vân + Nê (tạp hóa)

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

10190

Cô Xinh Ân

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

10191

Huệ Ngân (thợ may)

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

10192

Trần Tuấn Kiệt

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

10193

Cô Tuyền ( Bán quần áo)

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

10194

Đặng Thị Yến

chợ Quới An, Vũng Liêm

30,000

10195

Đại lý thuốc tây Hải

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

10196

Nhà máy Út Tân

chợ Quới An, Vũng Liêm

100,000

10197

Nguyễn Thị Hồng Thắm

chợ Quới An, Vũng Liêm

30,000

10198

Cô Lục

chợ Quới An, Vũng Liêm

30,000

10199

Lâm Gia Huy

TT Vũng Liêm

50,000

10200

Cô Chi (bán vé số)

chợ Quới An, Vũng Liêm

30,000

10201

Tuấn (xe honda)

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

10202

Huỳnh Văn Phúc

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

10203

Võ Văn Ngoan

chợ Quới An, Vũng Liêm

100,000

10204

Lâm Ngọc Mai

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

10205

Lê Văn Việt ( Hiệp Trường)

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

10206

Huệ Lộc

chợ Quới An, Vũng Liêm

100,000

10207

Đại lý thuốc tây Hữu Tuyết

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

10208

Trần Thanh Thương

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

10209

Từ Khánh Liêm

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

10210

Cô Phí

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

10211

Võ Lê Gia Minh

Phước Trường Quới An, Vĩnh Long

30,000

10212

Trần Văn Chịa

Phước Trường Quới An, Vĩnh Long

50,000

10213

Nguyễn Thiị Phượng

Cà Phê, Quới An, Vũng Liêm

50,000

10214

Phật tử Diệu Thông

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

10215

Nguyễn Thịnh Nguyên

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

10216

Tô Tố Anh

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

10217

Nguyễn Minh Mẫn

Phước Trường Quới An

30,000

10218

Huệ Dương

Tân  Quới Trung, Vũng Liêm

100,000

10219

Áo Cưới Phúc lộc

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

10220

Cô Hía

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

10221

Hai cháu Hữu Tài + Thanh Xuân

Chánh An, Mang Thít

50,000

10222

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Chánh An, Mang Thít

50,000

10223

Diễm Mi. Diễm Hương

Chánh An, Mang Thít

50,000

10224

Bé Thành Đạt

Chánh An, Mang Thít

50,000

10225

Lành + Nhân (bán đồ rấy)

Chợ Cái Nhum, Mang Thít

100,000

10226

Cô Chín ( bán vải)

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

10227

Hớn Linh Đường

Quới An, Vũng Liêm

50,000

10228

Chị Hà ( bán vé số)

Chánh An, Mang Thít

50,000

10229

Chị Thu

 

50,000

10230

Cao Nhật Huy

Hòa Hiệp, Tam Bình

50,000

10231

Bé Đạt

Quới An, Vũng Liêm

100,000

10232

Bé Nguyên

chợ Quới An, Vũng Liêm

100,000

10233

Cao Huỳnh Long

Hòa Hiệp, Tam Bình

100,000

10234

Nguyễn Thị Hồng Xuyên

Quới An, Vũng Liêm

50,000

10235

Nguyễn Hữu Thành

Quới An, Vũng Liêm

50,000

10236

Phan Thị Đồng

Cái Nhum, Mang Thít

50,000

10237

Trương Văn Út, Trương Thị Nương

 

100,000

10238

Bạn xem đài

 

10,000

10239

Tuấn Phát

Long Phước, Long Hồ

100,000

10240

Anh Trọng

P3, TPVL

100,000

10241

Hội Đông Y

P1, TPVL

100,000

10242

Cty TNHH & TM Mẫn Hồ Điệp

Số 115/11C Đường Thống Nhất, P11, Q Gò Vấp, TPHCM

300,000

10243

Cty TNHH MTV Loan Thanh Bình

64/20 Phó Cơ Điều, P4, TPVL

350,000 

10244

DNTN TM Thanh Bình

170 Nguyễn Huệ, P2, TPVL

200,000 

10245

Ông Bà Tư Hoàng Thành

P2, TPVL

200,000 

10246

Chị Minh Thư

Đài Pt – THVL

100,000

10247

Ông Lê Văn Thưởng

Châu Thành, Đồng Tháp

50,000

10248

PT Chùa Tây Trước

Trường An

50,000

10249

Khả Vy

P1, TPVL

50,000

10250

Bảo Ngọc, Thanh

P4, TPVL

50,000

10251

Tập thể CB – CNV

Đài Pt – THVL

1,000,000

10252

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/13D Mậu Thân, P3, TPVL

100,000

10253

Gđ Ông Sáu Ký

P8, PVL

200,000

10254

Phạm Phương Duy

Phước Hậu, Long Hồ

100,000

10255

26 nhà hảo tâm

Long Mỹ, Mang Thít

480,000

10256

Tập thể tổ 8

K4, P4, TPVL

300,000

10257

Kim Ngọc

 

50,000

10258

Cô Tuyết

P5, TPVL

207,000

10259

Bạn xem đài

Thanh Đức, Long Hồ

100,000

10260

Cô Trang (bán vé số)

P4, TPVL

100,000

10261

Cô Hòa

P2, TPVL

400,000

10262

Lò cớm Cửu Long

Cái Bè, Tiền Giang

600,000

10263

Dương Tấn Phát, Dương Tấn Đạt

K4, P5, TPVL

400,000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *