STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

6643

Giáo viên hưu

Khóm Nguyễn Thái Học, P2, TPVL

200,000

6644

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

6645

Bé Lâm Gia Hân

Lớp 6/12 Lê Quí Đôn

50,000

6646

Dì Năm Sơn

K1, P2, TPVL

200,000

6647

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

100,000

6648

Bà Mười Nhẫn

Mỹ Thuận, Tân Hội

200,000

6649

Trần Huỳnh Anh Thơ

Tân Quới, Bình Tân

100,000

6650

Nguyễn Tiến Đức

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

6651

Tiệm lưới Quang Minh

 

100,000

6652

Ông Huỳnh Văn Nữa

Sữa chữa cầu đường 715

100,000

6653

Bé Huỳnh Tăng Triệu Yên

Trường Lê Quí Đôn

100,000

6654

Sáu Hòa

Tân Hội, TPVL

50,000

6655

Chị Lê Thị Mỹ Duyên

UBND xã Trường An

50,000

6656

Lê Thành Trắc

Tân Bình, Tân Hội

50,000

6657

Nguyễn Trung Điền

P5, TPVL

50,000

6658

Đào Duy

bè cá Tân Hội

50,000

6659

Nguyễn Thị Sáu

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

6660

Trúc Vy, Quang Thái

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

6661

Trần Kim Sáng

100 Mỹ Phú, Tân Lộc

50,000

6662

Sáu Mỹ

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

6663

Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji

Tân Hội, TPVL

50,000

6664

Ông Nguyễn Văn Danh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

100,000

6665

Võ Hữu Đức

Trung Hiếu, Vũng Liêm

100,000

6666

Huỳnh Thị Thắm

Trung Hiếu, Vũng Liêm

100,000

6667

Cô Tuyết

Trung Hiếu, Vũng Liêm

100,000

6668

Huỳnh Thị Phượng

Trung Hiếu, Vũng Liêm

100,000

6669

Huỳnh Thị Bích Hạnh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

100,000

6670

Huỳnh Thị Bích Liễu

Trung Hiếu, Vũng Liêm

100,000

6671

Huỳnh Văn Bi

Trung Hiếu, Vũng Liêm

100,000

6672

Huỳnh Văn Yến Nhi

Trung Hiếu, Vũng Liêm

100,000

6673

Ngô Thị Rãnh

Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

6674

Nguyễn Thị Hưng

Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

6675

Thím Tư Oanh

Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

6676

Bạn xem đài

Trung Hiệp, Vũng Liêm

100,000

6677

Bà Nguyễn Kim Duyên

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

100,000

6678

Cô Vân

Rạch Trúc, TT Vũng Liêm

50,000

6679

Phan Văn Hạ

An Trung, Trung Thành, Vũng Liêm

200,000

6680

Phan Thị Kìa

An Trung, Trung Thành, Vũng Liêm

50,000 

6681

Nguyễn Ngọc Thanh Tiềng

An Trung, Trung Thành, Vũng Liêm

100,000

6682

Bảy Chai

An Trung, Trung Thành, Vũng Liêm

100,000

6683

Cháu Bảy Chai

An Trung, Trung Thành, Vũng Liêm

100,000

6684

Cháu Bảy Chai

An Trung, Trung Thành, Vũng Liêm

100,000

6685

Cô Kim

Trung Thành, Vũng Liêm

100,000

6686

Phan Thị Thu

Tân Bình, TPHCM

100,000

6687

Quốc Cường, Yến Nhi

TT Vũng Liêm

50,000

6688

Lê Thị TRúc Chi

Trung Hiệp, Vũng Liêm

100,000

6689

Nguyễn Văn Vũ

Quới An, Vũng Liêm

100,000

6690

Dương Thị Trúc Linh

Sv ĐH Cửu Long

100,000

6691

Nguyễn Văn Nê

Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

6692

Pt Đoàn Bát Quan Trai

Chùa Hội An

300,000

6693

Cô Ánh Nga

Chợ Vũng Liêm

50,000

6694

Cô Trinh ( tạp hóa)

Tạp hóa Chợ Vĩnh Long

50,000

6695

Cô Liễu ( Quầy Mỹ Phẩm)

Chợ Vĩnh Long

50,000 

6696

Phật Tử Diệu Tánh

Chùa Hội An

100,000

6697

Pt Diệu Liên

Chùa Hội An

50,000 

6698

Sư cô Diệu Hạnh

Chùa Hội An

50,000 

6699

Bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

200,000

6700

Pt Thiện Phước

Chùa Hội An

50,000 

6701

Trần Hạnh Phúc

TT Vũng Liêm

50,000 

6702

Pt Diệu Minh

Chùa Hội An

50,000 

6703

Gia điình Năm Tiếu

Trung Thành Tây

100,000

6704

Ông Nguyễn Thanh Tùng

P Nội Vụ Vũng Liêm

200,000

6705

Thảo Vâm, Cẩm Vân

Chợ Tân Hội

50,000

6706

Xe Hoàng Đức

 

50,000

6707

Cô Xuyến (cá kiểng 55)

Phạm Thái Bường, P4, TPVL

100,000

6708

Bạn xem đài

 

100,000

6709

Bà Trần Thị Lệ

Phước Hậu, Long Hồ

400,000

6710

Đoàn Thị Ngọc Tú

P1, TPVL

50,000

6711

Bạn xem đài

P8, TPVL

200,000

6712

Hội đông y

P1, TPVL

100,000

6713

Bạn xem đài

Thanh Lộc, Thanh Quốc, Long Hồ

100,000

6713a

Chị Út Khiêm

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

6714

Nguyễn Văn Chinh

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

6715

Cô Yến ( bán khô)

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

6716

Cô Nhàn ( bán dép)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

6717

Nguyễn Tấn Nghiệp

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

6718

Nhà máy xay lúa Nguyễn Đức

Tân An Hội, Mang Thít

100,000

6719

Ông Lê Hữu Điền

CT Hội Khuyến Học Tân Long Hội Mang Thít

50,000

6720

Dương Văn Năng

Tân Long Hội

50,000

6721

Nội Thất Mai Trang

P4, TPVL

250,000

6722

Ông Hà Văn Rồng, bà Lê Thị Tiếng

P1, TPVL

50,000 

6723

Sang, Trang, Nhật Anh

 

50,000 

6724

Trung Hiếu, Trang Anh, Anh Quân

P2, TPVL

50,000 

6725

Nguyễn Thị Thanh Trúc

P3, TPVL

50,000 

6726

Nguyễn Thị Mỹ Vân

P9, TPVL

50,000 

6727

Dương Hoài Vũ

Ngân hàng Agribank Vĩnh Long

100,000

6728

Ông Trần Văn Bảy (bí thư)

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

6729

Nguyễn Thanh Truyền

Hòa Thạnh, Tam Bình

100,000 

6730

Bà Trần Thanh Xuân

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

6731

Đoàn Tường Duy

 

80,000 

6732

Tám Bon

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

6733

Ông Nguyễn Văn Mười

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

6734

Ông Huỳnh Văn Nhiều

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

6735

Bà Nguyễn Kim Em

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

6736

Nguyễn Lữ

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

6737

Gđ Linh Phương

Hòa Thạnh, Tam Bình

100,000

6738

Ông Sáu Sĩ

Ấp 5, Hòa Thạnh

50,000

6739

Bà Nguyễn Kim Lệ

Hòa Thạnh, Tam Bình

100,000

6740

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

giáo viên tiểu học Long An A, Long Hồ

50,000 

6741

Của hàng điện Vĩnh Hồ

K1, TT Long Hồ

100,000

6742

Phân Bón Ba Bê

Xuân Hiệp, Trà Ôn

500,000

6743

Lê Thị Yến Nhi

Xuân Hiệp, Trà Ôn

50,000 

6744

Hội từ thiện

ấp Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm

100,000

6745

VLXD Út Hóa

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

6746

Nhóm Bạn xem đài

Hựu Thành, Trà Ôn

50,000

6747

Bà Nguyễn Thị Lùng

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

6748

Cô Thủy

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

6749

Trung (Hai kiểng)

Hựu Thành, Trà Ôn

10,000

6750

Gọn (bán vải)

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

6751

Luận (bán vải)

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

6752

Cô Cẩm Mai

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

6753

Bé Xuân Nghi

Vĩnh Long

20,000

6754

Chú Hiền Lương

TPHCM

20,000

6755

Trại hòm Trọng Nghĩa

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

6756

Điểm bán thịt bò Kiều

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

6757

Điểm bán thịt bò Út Mập

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

6758

Nguyễn Phúc Thịnh

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

6759

Tám Nha

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

6760

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

6761

Ông Đặng Văn Trực

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

6762

DNTN phân bón Út Mân

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

6763

Đặng Văn Truyền

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

6764

Đặng Văn Kê

Trung Trị, Trung Hiệp

50,000

6765

Bà Nguyễn Thị Chiêu

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

6766

Trần Thị Tô Pha

Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

6767

Nguyễn Thị Bê

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

6768

Lê Thị Huế

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

6769

Trần  Kim Thắm

Tân Bình, TPHCM

50,000

6770

VTNN Nam Ký

TT Vũng Liêm

50,000

6771

Tiệm Hột Thanh Danh

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

100,000

6772

Cửa Hàng TĂGS Tuấn Thảo

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

50,000

6773

Cửa hàng ĐTDĐ Thanh Phong

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

50,000

6774

Cửa hàng ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000

6775

Cô Út Nhỏ

Xăng Thuận Phát, Tân Long, Mang Thít

50,000

6776

Nguyễn Phước Thành

Tân Long, Mang Thít

50,000

6777

Bà Đoàn Thị Ánh

Tân Long, Mang Thít

100,000

6778

Hai cháu Hữu Tài + Thanh Xuân

bến phà Chánh An, Mang Thít

50,000

6779

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Phà Chánh An

50,000

6780

Đại lý thuốc tây Hải

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

6781

Nguyễn Thị Hồng

Phước Lộc A, Bình Phước, Mang Thít

100,000

6782

Cô Năm Kim

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

50,000

6783

Nguyễn Thị Nga

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

50,000

6784

Trần Diễm Hương

Phà Tân Quới Trung, Vũng Liêm

50,000

6785

VLXD Quốc Hội

Hòa Lộc, Tam Bình

50,000

6786

Niệm phật đường

Ngãi Thạnh, Hiếu Thuận, Vũng Liêm

200,000

6787

Trần Chí Thành, Diểu Hiển

Hiếu Thuận, Vũng Liêm

50,000

6788

Cô giáo Chi

HT mẫu giáo Hiếu Thuận, Vũng Liêm

50,000

6789

Thím Chín Nhơn

Hiếu Thuận, Vũng Liêm

50,000

6790

Nguyễn Thị Ly

Hiếu Nhơn

50,000

6791

Nguyễn Thị Nhịn

Hiếu Nhơn

50,000

6792

Thầy giáo Long

Hiếu Thuận, Vũng Liêm

50,000

6793

Trang, Hoàng ( bán tạp hóa)

Hiếu Nhơn

100,000

6794

Phật tử Diệu Bình

Hiếu Hiệp, Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

6795

Pt Diệu Thiện

Hòa Bình, Trà Ôn

50,000

6796

Dì Năm Quắn

Hiếu Nhơn, Vũng Liêm

50,000

6797

Nguyễn Thiện Phương

Tân Lộc, Tam Bình

50,000

6798

Cô Năm

TT Long Hồ

200,000

6799

Nguyễn Thị Phan

Tân Lộc, Tam Bình

50,000

6800

Phật tử Năng Sự

Tân Lộc, Tam Bình

100,000

6801

Ông Lê Văn Be

Hiếu Kinh B, Hiếu Thành

50,000

6802

Nhà thuốc Bắc Vạn Sanh Hòa

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

6803

Tiệm Thanh Hồng

Phụ tùng honda Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

6804

Huyỳnh Hồng Vi

Rạch Giá, Kiên Giang

50,000

6805

Nguyễn Thị Mỹ Thanh

USA

50,000

6806

Thượng tọa Thích Phước Hạnh

Chùa Phật NGọc Xá Lợi

100,000

6807

Thượng tọa Thích Phước Hùng

Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình

100,000

6808

Đại đức Thích Minh Đạt

Chùa Bửu An, Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

6809

DNTN Nguyễn Khiêm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

6810

Ông Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

6811

Trạm Y tế

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

6812

Thanh Diễm, Diễm Nhi

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

6813

Tiệm vàng Thúy Hằng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

6814

Bà Chín Năm Hưng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

6815

Cô Thủy ( TAGS)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

6816

Hiếu ( trồng răng)

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

6817

Đậu (tài xế)

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

6818

Cửa hàng thú y Mạch Kha

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

6819

Cô Hà (bán gạo)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

6820

Tiệm uốn tóc Phương Quyên

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

6821

Huỳnh Mai Ngân

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

6822

Cô Năm Lạc

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

6823

ĐTDĐ Anh Kiệt

 

50,000

6824

Ngọc Hân + Nhật Hào

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

6825

Cô Chín Tiến

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

6826

Hùng ( rửa xe)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

6827

Tiệm thuốc tây Minh Thúy

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

6828

VLXD Phước Hùng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

6829

Đại lý vé số  Mười Hiệp

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

6830

Huyỳnh Kim Khoa

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

6831

Bạn xem đài Ấp 7

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

6832

Bạn xem đài Ấp 7

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

6833

Bạn xem đài Ấp 7

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

6834

Bạn xem đài Ấp 8

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

6835

Bé Nguyễn Thị Tuyết Nhi

Tân An Luông, Vũng Liêm

20,000

6836

Bà Năm Hùng

Tân An Luông, Vũng Liêm

250,000

6837

Cô Diễm Hoàng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

6838

Ông Bà quá cố Trần Văn Phước, Bùi Thị Dung

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

6839

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

6840

Trần Thị Âu

ấp 6, Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

6841

Trần Thị Đầy

Nước Xoáy, Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

6842

Pt Diệu Hương

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

6843

Dương Xuân Hoàng

Tân An Luông, Vũng Liêm

30,000

6844

CLB Hưu Trí

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

6845

Nguyễn Văn Thao

Tân Long

100,000

6846

Nguyễn Hữu Phúc

Tân Long

100,000

6847

Pt Diệu Quí

 

50,000

6848

Phan Kim Hà

Hòa Thạnh, Tam Bình

100,000

6849

Ông Ba, Bà Trâm

Cha mẹ Năng Lành, TT Long Hồ

150,000

6850

Sư cô Như Hòa

Chùa Bảo Nguyên

100,000

6851

Phan Thị Út

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

6852

Giáo Khanh ( gò ân)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

6853

Nguyễn Văn Tiến

TT Vũng Liêm

50,000

6854

Lê Thị Kim Liên

Xuân Hiệp, Trà Ôn

50,000

6855

Phật tử Bảo NGọc

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

6856

Gđ Bé Chính, Bạch Phượng

Hồi Lộc, Xuân Hiệp

50,000

6857

Cô Ánh Thầy Thông

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

6858

Võ Thị Chiên

Châu Thành, Đồng Tháp

100,000

6859

Nguyễn Văn Bế, Nguyễn Thị Thu

Tân Long, Mang Thít

50,000

6860

Nguyễn Thị Mai Phương

Tân Long, Mang Thít

50,000

6861

Nguyễn Thị Sáng

 

50,000

6862

Nguyễn Thành Nhân

P1, TPVL

100,000

6863

Huỳnh Thị Bé

P3, TPVL

100,000

6864

Phật Tử Khánh Huỳnh

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

6865

Trần Thị Mỹ Hường

Hòa Thạnh, Tam Bình

100,000

6866

Trần Thị Mỹ Châu

 

100,000

6867

Trần Thị Mỹ Chân

 

100,000

6868

Trương Văn Bình Cái Trôm, Tân Quới Trung

 

50,000

6869

Trương Văn Đức

Tân Quới

50,000

6870

Phạm Văn Ly

 

50,000

6871

Phan Thị Thu Thủy

 

50,000

6872

Huỳnh Thị Thúy Vi

Tân Quới

50,000

6873

Trần Kim Ngân

Rạch Đôi, Tân Quới Trung, Vũng Liêm

50,000

6874

Nguyễn Thị Thảo

 

50,000

6875

Phạm Minh Triều

Tâ Quới Trung, Vũng Liêm

50,000

6876

Lê Văn Hải Em

Tâ Quới Trung, Vũng Liêm

50,000

6877

Nguyễn Văn Gương

Tâ Quới Trung, Vũng Liêm

50,000

6878

Nguyễn Thị Kiều

 

50,000

6879

Nguyễn Thị Hồng Lê

 

50,000

6880

Đặng Thúy Loan

 

50,000

6881

Đặng Văn Hồng

 

50,000

6882

Nguyễn Tấn Quốc

 

50,000

6883

Lâm Hàn Phong

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

6884

Phạm Thị Kim Thủy

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

6885

Nguyễn Thị Năm

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

6886

Anh Minh Sơn

P5, TPVL

200,000

6887

Anh Chị Tư Đạt

P5, TPVL

200,000

6888

Chị Phiếu

TPHCM

500,000

6889

Lục Hoàng Hiếu

Long Hồ

1,000,000

6890

Tiệm đồng hồ Quảng Phát

P1, TPVL

100,000

6891

Chú Huỳnh Văn Tòng

P5, TPVL

50,000

6892

Đổ Cao Cường

Úc

400,000

6893

Khoa, Khôi, Khương

P4, TPVL

400,000

6894

Gia  đình ông Sáu Tố

Tân Ngãi, Vĩnh Long

2,300,000

6895

Bé Cát anh

P9, TPVL

100,000

6896

Bạn xem đài công ty Tỷ Xuân

 

300,000

6897

Gia đình bà Nguyễn Thị Tư

K2, P3, TPVL

50,000

6898

Bà Trần Thị Sên

Bờ Liệt Sĩ

50,000

6899

Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long

 

3,000,000

6900

Lê Văn Phúc

P5, TPVL

200,000

6901

Tiệm thuức ăn gia súc Dũng

Bình Tân

100,000

6902

Lê Bạch Hòa

Vĩnh Long

200,000

6903

Traần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào

 

100,000

6904

Chị Tư

K1, P3, TPVL

200,000

6905

Anh Phước

Ấp 2, Hòa Lộc

200,000

6906

Nguyễn Thị Nhung

Hậu Lộc, Tam Bình

100,000

6907

Nguyễn Hùng Phong

Trường tiểu học Nhơn Phú C, Mang Thít

200,000

6908

Thuốc tây Ánh Ly

Chợ Nhơn Phú, Mang Thít

100,000

6909

Đinh Hữu Thường

Phú Thọ, Nhơn Phú, Mang Thít

100,000

6910

Tiệm Internet Trâm Anh

Chợ Nhơn Phú, Mang Thít

100,000

6911

Điện thoại Huấn

Chợ Nhơn Phú, Mang Thít

100,000

6912

Cúc Phỉ + Mỹ Cẩm

Chánh Hội, Mang Thít

100,000

6913

Nguyệt Huỳnh, Hoài Phương

Chánh Hội, Mang Thít

100,000

6914

Dì Sáu

Chợ Nhơn Phú, Mang Thít

200,000

6915

Huỳnh Thị Điệp

P3, TPVL

400,000

6916

Pham Cong Trang

TPHCM

1,500,000

6917

Trinh Thị  Tuyết Anh

TPHCM

1,000,000

6918

Trinh Thị  Tuyết Anh

TPHCM

500,000

6919

Huynh Cong Dinh

 

100,000

6920

Nguyen Thi Tuong Thy

 

500,000

6921

Cháu Thành Đạt

 

100,000

6922

Dang Thi Hong Phuc

 

500,000

6923

Bạn xem đài

 

100,000

6924

Cô Hen

Tạp hóa Năm Căn, Cà Mau

9,000,000

6925

Cô Thanh

Tạp hóa Cô Hen Năm Căn, Cà Mau

9,000,000

6926

Lý Thị Dứng

 

100,000

6927

Nguyễn Thị Kim Anh

P9, TPVL

100,000

6928

Bạn xem đài

 

100,000

6929

Phật tử Chùa Phước Sơn

Tường Lộc, Tam Bình

200,000

6930

Gđ Thầy Hiếu

Tt Tam BÌnh

150,000

6931

Ông Bà Dân nam

Tt Tam BÌnh

100,000

6932

Trinh, Kim, Thuấn

Tt Tam BÌnh

100,000

6933

Bùi Tấn Quý

Hậu Lộc, Tam Bình

100,000

6934

Chú Thành

TT Tam Bình

100,000

6935

Cô Thoa

Chi cục Thuế, TT Tam Bình

100,000

6936

Sinh viên Lê Tam Bình

Tt Tam BÌnh

100,000

6937

Lê Quốc Trung

P3, TPVL

100,000

6938

Lê Tâm Như

P3, TPVL

100,000

6939

Nguyễn Ngọc Mỹ

Long Hồ

50,000

6940

Nguyễn Mỹ Tâm

Long Hồ

50,000

6941

Trần Ngọc Châu

Tam Bình

100,000

6942

Lê Trần Thiên Phú

Mang Thít

100,000

6943

Bé Trần Ngọc Thảo Ly

Mang Thít

200,000 

6944

Lệ Khánh ( Bán cá)

TT Tam Bình

50,000

6945

Chú Phương

Tam BÌnh

100,000 

6946

Tiệm vải cô Bé Bảy

Tam BÌnh

100,000 

6947

Phú Khang, Bảo Ngọc

Mang Thít

200,000 

6948

Nguyễn Duy Khánh

Nhơn Phú

50,000 

6949

Trần Chí Hùng

Tam Bình

250,000 

6950

Dì Hai Thành

Long Phú

100,000 

6951

Đoàn Thị Diễm Thúy

Tam Bình

100,000 

6952

Ban TSPGHH Tân Quới

 

700,000 

6953

Ngô Thị Tuyết

Tam Bình

50,000

6954

Võ Thị Tạo

Mỹ Thạnh Trung, Vũng Liêm

100,000 

6955

Bé Nguyên ( Bán thịt bò)

 

50,000 

6956

Huyỳnh Anh Thư, Huỳnh Gia Thuận

Cầu Kè, Trà Vinh

50,000 

6957

Út Tùng

Chợ Nhơn Phú

100,000 

6958

Bé Mai Thảo

Lê Quí Đôn

250,000 

6959

Thanh Phong, Tường Vân

Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TPVL

100,000

6960

Cô Mai (nghỉ hưu)

P1, TPVL

50,000

6961

Cô Nga

CLB Yoga P1, TPVL

50,000

6962

Chí Huệ, Ngọc Huệ

Áo cưới Hồng Cúc, P2, TPVL

100,000

6963

Bác sĩ Triết

P4, TPVL

50,000

6964

Cô Nga

Thanh Đức, Long Hồ

50,000

6965

Khắc Duy, Anh Thi

Phật tử chùa Kỳ Viên

50,000

6966

Cô Nga Bùi

Long Phước, Long Hồ

50,000

6967

Nội thất Nguyễn Vịnh

P4, TPVL

100,000

6968

Thanh Liêm, Linna, Yến

Hà Lan

100,000

6969

Phạm Văn Nghi

Long Phước, Long Hồ

50,000

6970

Nguyễn Anh Khoa

Tiệm thuốc tây Thiên Kim, Trần Phú, p4, TPVL

50,000

6971

Bà Tư

Phật tử chùa kỳ viên

50,000

6972

Cô Loan

Dáng Xuân, Trần Phú, P4, TPVL

50,000

6973

Ông Bà Giáo Tạ

TT Tam Bình

1,000,000

6974

Bạn xem đài

P4, TPVL

200,000 

6975

Bạn xem đài

 

10,000

6976

Phòng thời sự

Đài PT – THVL

1,500,000 

6977

Nguyễn Thị Ngọc Thủy

P5, TPVL

100,000 

6978

Anh Trung

44 Lê Văn Tám, p1, TPVL

50,000

6979

Lê Minh Hoàng

159/42/5 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, P1, TPVL

50,000

6980

Chú Năm Tồn

Thanh Đức, Long Hồ

50,000

6981

Thiên Bình

Phật tử Chùa Giác Thiên

100,000

6982

Giác Hạnh

Phật tử Chùa Giác Thiên

50,000

6983

Cô 6 Tiếp

Số 45 A Nguyễn văn Lâu, P1, TPVL

200,000

6984

Một Giáo Viên

Trường Lưu Văn Liệt, P1, TPVL

200,000

6985

Cô Lập

Trà Ôn

200,000

6986

Khả Vy

P1, TPVL

50,000

6987

Bảo Ngọc, Thanh

P4, TPVL

50,000

6988

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/3D Mậu Thân, P3, TPVL

100,000

6989

Tập thể CB – CNV

Đài PT _ THVL

1,000,000

6990

Chị Minh Thư

Đài PT _ THVL

100,000

6991

Bạn xem đài

P3, TPVL

100,000

6992

Dương Liễu

P5, TPVL

100,000

6993

Trang Hòa

TPVL

100,000

6994

Năm Lan

TPVL

100,000

6995

Minh Hùng

hoàn hảo

100,000

6996

Hoàng Huy

P4, TPVL

100,000

6997

Chị Hà ( Bán Bánh)

Chợ Vĩnh Long

100,000

6998

Anh Cường

TPVL

50,000

6999

Nguyễn Trung Bảo

P3, TPVL

50,000

7000

VLXD Thanh Xuân

P2, TPVL

3,200,000 

7001

Ông Nguyễn Văn Gương

Châu Thành

50,000

7002

Chị Thủy

Phật tử chùa Tây Trước

50,000

7003

Trần Hải My

Hs Gò Quao, Kiên Giang

100,000 

7004

Ngô Hồng Lạc

P3, TPVL

100,000

7005

Nguyễn Lê Kỳ Duyên, Hoàn Quyên

K4, P2, TPVL

100,000

7006

Nguyễn Thị Thanh Thảo

K4, P2, TPVL

200,000

7007

Nguyễn Lê Hoàng

K4, P2, TPVL

100,000

7008

Nguyễn Ngọc Thủy Tiên

P9, TPVL

50,000

7009

Mai Văn Hùng

Trường THCS – THPT Hưng Điền B

100,000 

7010

Cty TNHH MTV Loan Thanh Bình

64/20 Phó Cơ Điều, P4, TPVL

350,000 

7011

39 Nhà Hảo Tâm

Long Mỹ, Mang Thít

590,000

7012

Võ Thị Hòa

K3, P2, TPVL

400,000 

7013

Tổ nấu cơm từ thiện Quãng Trường

TPVL

1,000,000 

7014

Quán nhậu Phát Lộc

P5, TPVL

200,000 

7015

Phạm Minh Hồng, Phạm Thị Bé

TT Vũng Liêm

100,000 

7016

Thú y Hoàng Vũ

TT Vũng Liêm

200,000

7017

Văn Thố

TT Vũng Liêm

50,000

7018

Chín Hồng

TT Vũng Liêm

100,000

7019

Uốn tóc Minh Nguyệt

TT Vũng Liêm

         20,000  

7020

Nhà sách Hồng Nhan

TT Vũng Liêm

         50,000  

7021

Lê Thị Kim Hương

TT Vũng Liêm

         50,000  

7022

Mỹ phẩm Hằng

TT Vũng Liêm

         50,000  

7023

Quyên, Mai, Duyên, Cúc, Vân Anh

TPVL

130,000

7024

Trường Thảo

Trung Thành

50,000

7025

Pho to Ngọc Châu

Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

7026

Yến Ngọc

Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

7027

Nhà thuốc Bắc Vạn Sanh Hòa

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

7028

Bé Bi

Trung Ngãi, Vũng Liêm

20,000

7029

Đăng Khoa

Trung Ngãi, Vũng Liêm

20,000

7030

Bé Đình Quân, Gia Hân

TPHCM

100,000

7031

Tạ Thị Diệp

Trung Thành Tây

50,000

7032

Phan Thị Lanh

Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

7033

Đoàn Vũ Lâm

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

7034

Bé Khắc Long

Trung Ngãi, Vũng Liêm

20,000

7035

Nguyễn Quốc Dũng

Trung Ngãi, Vũng Liêm

20,000

7036

Đoàn Thúy Thảo

Ấp I, Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

7037

Huỳnh Anh Thư, Nguyễn Anh Duy

Tiệm thuốc tây Bảy Do, TT Vũng Liêm

100,000 

7038

Phật tử chùa Hội An

TT Vũng Liêm

50,000 

7039

Pt Chùa Phước Thọ

TT Vũng Liêm

20,000

7040

Bà Năm

Cầu Ông Me

200,000

7041

Bà Tư

Cầu Ông Me

100,000

7042

Phúc Vinh, Anh Thư

Chợ Nhơn Phú

100,000

7043

Hội bồ đề đạo tràng thành phố châu Đốc

An Giang

2,000,000

7044

Nguyễn Thị Kim Vân

P2, TPVL

50,000 

7045

Mười Tuấn

P1, TPVL

100,000 

7046

Cô Lĩnh

Mỹ Phú 5, Tường Lộc, Tam Bình

100,000 

7047

Nhà máy xay lúa Nguyễn Đức

Tân An Hội, Mang Thít

100,000

7048

Ông Lê Hữu Điền

CT Hội Khuyến Học Tân Long Hội Mang Thít

50,000

7049

Ông Dương Văn Năng

Tân Long Hội, Mang Thít

50,000 

7050

Nội Thất Mai Trang

P4, TPVL

250,000 

7051

Ông Hà Văn Rồng, bà Lê Thị Tiếng

P1, TPVL

50,000 

7052

Sang, Trang, Nhật Anh

 

50,000 

7053

Trung Hiếu, Trang Anh, Anh Quân

P2, TPVL

50,000 

7054

Nguyễn Thị Mỹ Vân

P9, TPVL

50,000 

7055

Dương Hoài Vũ

Ngân Hàng Agribank Vĩnh Long

100,000

7056

Ông Trần Văn Bảy (bí thư)

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

7057

Nguyễn Lữ

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

7058

Ông Nguyễn Văn Mười

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

7059

Ông Huỳnh Văn Nhiều

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

7060

Bà Nguyễn Kim Em

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

7061

Bà Trần Thanh Xuân

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

7062

Ông Sáu Sĩ

Ấp 5, Hòa Thạnh

50,000

7063

Của hàng điện Vĩnh Hồ

K1, TT Long Hồ

100,000

7064

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

giáo viên tiểu học Long An A, Long Hồ

50,000 

7065

Lê Thị Yến Nhi

Xuân Hiệp, Trà Ôn

50,000 

7066

VLXD Út Hóa

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

7067

Nhóm Bạn xem đài

Hựu Thành, Trà Ôn

50,000

7068

Bà Nguyễn Thị Lùng

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

7069

Cô Thủy

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

7070

Trung (Hai kiểng)

Hựu Thành, Trà Ôn

10,000

7071

Cô Cẩm Mai

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

7072

Gọn (bán vải)

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

7073

Luận (bán vải)

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

7074

Bé Xuân Nghi

Vĩnh Long

20,000

7075

Chú Hiền Lương

TPHCM

20,000

7076

Điểm bán thịt bò Út Mập

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

7077

Điểm bán thịt bò Kiều

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

7078

Hai Hoàng

Quan Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

7079

Em Trang

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

7080

Ông Điều Nhung

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

7081

Tạp hóa Ngân Lượng

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

7082

Trại cây Thành Tấn

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

7083

Trại hòm Trọng Nghĩa

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

7084

Trạm Y tế

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

7085

Nguyễn Phúc Thịnh

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

7086

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

7087

Tám Nha

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

7088

Ông Đặng Văn Trực

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

7089

DNTN phân bón Út Mân

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

7090

Đặng Văn Truyền

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

7091

Đặng Văn Kê

Trung TRị, Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

7092

Bà Nguyễn Thị Chiêu

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

7093

Trần Thị Tô Pha

Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

7094

Nguyễn Thị Bê

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

7095

Trần  Kim Thắm

Tân Bình, TPHCM

50,000

7096

DNTN Tiệm vàng Quý Phượng

Chợ Xuân Hiệp

100,000

7097

Quầy sách Hồng Nhi

Trung Ngãi, Vũng Liêm

200,000

7098

Bánh kem Thảo An

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

7099

Văn Vĩnh Phúc

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

7100

ĐTDĐ Minh Hiếu

Trung Ngãi, Vũng Liêm

100,000

7101

Shop quần áo Cô Hoa

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

100,000

7102

Quán cà phê Bảy Tỉ

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

7103

Quán bún bò huế Mỹ Mỹ

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

7104

Cô Năm Mến

TT Vũng Liêm

50,000

7105

Cô Út Nhỏ (cây xăng Thuận Phát)

Tân Long, Mang Thít

50,000

7106

Nguyễn Phước Thành

Tân Long, Mang Thít

50,000

7107

Cửa hàng TAGS Tuấn Thảo

Long Hiệp, Long Hồ

50,000

7108

ĐTDĐ Thanh Phong

Long Hiệp, Long Hồ

50,000

7109

Cửa hàng ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000

7110

Nguyễn Thị Hồng

Phước Lộc A, Bình Phước, Mang Thít

100,000

7111

Cô Năm

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

50,000

7112

Phan Hiền Minh

Lớp 7/7 Trường THCS Lộc Hòa

200,000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *