STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

12507

Thầy Minh Hạnh

P5, TPVL

400,000

12508

Bạn xem đài

 

200,000

12509

Gia đình Tư Nhàn

Phú Thuận 2, Đồng Phú, Long Hồ

400,000

12510

Bạn xem đài

P4, TPVL

100,000

12511

Tiệm đồng hồ Quảng Phát

P1, TPVL

100,000

12512

Bé Lâm Gia Hân

Lớp 6/12 Trường Lê Quí Đôn

50,000

12513

Cô Phượng

P3, TPVL

200,000

12514

DNTN Khánh Phong

Phạm Hùng, P2, TPVL

300,000

12515

Nhà thuốc tây Hồng Huệ

P1, TPVL

400,000

12516

Phạm Thị Ngọc Thảo

P3, TPVL

400,000

12517

Giáo viên hưu

Khóm Nguyễn Thái Học, P1, TPVL

200,000

12518

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

12519

Dì Năm Sơn

K1, P2, TPVL

200,000

12520

Mai Hữu Hãn

P5, TPVL

100,000 

12521

Ông bà Giáo Tạ

TT Tam Bình

1,000,000 

12522

Ông Huỳnh Văn Tòng

P5, TPVL

50,000 

12523

Nhóm thể dục sông Tiền

TPVL

80,000 

12524

Bà Mười Nhẫn

Mỹ Thuận, Tân Hội

200,000

12525

Trần Huỳnh Anh Thơ

Tân Quới, Bình Tân

100,000

12526

Nguyễn Tiến Đức

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

12527

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

100,000

12528

Ông Huỳnh Văn Nữa

Sữa chữa cầu đường 715

200,000

12529

Bé Huỳnh Tăng Triệu Yên

Trường Lê Quí Đôn

100,000

12530

Sáu Hòa

Tân Hội, TPVL

50,000

12531

Chị Lê Thị Mỹ Duyên

UBND xã Trường An

50,000

12532

Lê Thành Trắc

Tân Bình, Tân Hội

50,000

12533

Nguyễn Trung Điền

P5, TPVL

50,000

12534

Đào Duy

bè cá Tân Hội

50,000

12535

Phạm Thị Hường

Mỹ Phú, Tân Hội

50,000

12536

Nguyễn Thị Sáu

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

12537

Trúc Vy, Quang Thái

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

12538

Lâm Văn Phi

Côn Đảo

50,000

12539

Trần Kim Sáng

100 Mỹ Phú, Tân Lộc

50,000

12540

Sáu Mỹ

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

12541

Lê Thị Tám, Kenndy, Kenji

Tân Hội, TPVL

50,000

12542

Thảo Vân, Cẩm Vân

Chợ Tân Hội

50,000

12543

Cô Hai Mãnh

Chợ Vĩnh Long

600,000

12544

Nguyễn Thị Sáu

Tân Nhơn, Tân Hạnh, Long Hồ

500,000

12545

Đặng Thúy Kiều

Tân Nhơn, Tân Hạnh, Long Hồ

500,000

12546

Nguyễn Hữu Giàu

Tân Nhơn, Tân Hạnh, Long Hồ

2,000,000

12547

Chú Năm Tồn

Thanh Đức, Long Hồ

50,000

12548

Trần Thanh Bình

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

100,000

12549

Võ Ngô

 

300,000

12550

Bạn xem đài

 

500,000

12551

Dai P

 

300,000

12552

Giang Phú Kiên

 

300,000

12553

Nguyễn Đạt Nhân

 

600,000

12554

Trịnh Thị Tuyết Anh

TPHCM

1,000,000

12555

Chiêm Hoàng Đạt

P8, TPVL

300,000

12556

Nhà máy xay lúa Nguyễn Đức

Tân An Hội, Mang Thít

100,000

12557

Ông Lê Hữu Điền

CT Hội Khuyến Học Tân Long Hội Mang Thít

50,000

12558

Ông Dương Văn Năng

Tân Long Hội, Mang Thít

50,000 

12559

Nội Thất Mai Trang

P4, TPVL

250,000 

12560

Ông Hà Văn Rồng, bà Lê Thị Tiếng

P1, TPVL

50,000 

12561

Trang Anh + Nhật Anh

P2, TPVL

50,000 

12562

Nguyễn Lữ

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

12563

Dương Hoài Vũ

Ngân Hàng Agribank Vĩnh Long

100,000

12564

Ông Trần Văn Bảy (bí thư)

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

12565

Nguyễn Lữ

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

12566

Ông Nguyễn Văn Mười

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

12567

Ông Huỳnh Văn Nhiều

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

12568

Bà Nguyễn Kim Em

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

12569

Bà Trần Thanh Xuân

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

12570

Ông Sáu Sĩ

ấp 5, Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

12571

Cửa hàng điện Vinh Hồ

K1, TT Long Hồ,

100,000

12572

Cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Gv Tiểu Học Long An A, Long Hồ

50,000

12573

Phân Bón Ba Bê

Xuân Hiệp, Trà Ôn

500,000

12574

Lê Thị Yến Nhi

Hồi Thạnh, Xuân Hiệp, Trà Ôn

50,000

12575

VLXD Út Hóa

Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm

50,000

12576

Nhóm Bạn xem đài

Hựu Thành, Trà Ôn

50,000

12577

Bà Nguyễn Thị Lùng

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000 

12578

Cô Thủy

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

12579

Trung (Hai kiểng)

Hựu Thành, Trà Ôn

10,000

12580

Cô Cẩm Mai

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

12581

Gọn (bán vải)

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

12582

Luận (bán vải)

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

12583

Bé Xuân Nghi

Vĩnh Long

20,000

12584

Chú Hiền Lương

TPHCM

20,000

12585

Điểm bán Thịt Bò Út Mập

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

12586

Điểm bán Thịt Bò Kiều

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

12587

Hai Hoàng

Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

12588

Em Trang

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

12589

Ông Điều Nhung

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

12590

Tạp hóa Ngân Lượng

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

12591

Trại cây Thành Tấn

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

12592

Trại hòm Trọng Nghĩa

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

12593

Trạm Y tế

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

12594

Nguyễn Phúc Thịnh

Tân Khánh, Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

12595

Phòng răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

12596

Bạn xem đài

TPVL

10,000

12597

Tám Nha

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

12598

Ông Đặng Văn Trực

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

12599

DNTN phân bón Út Mân

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

12600

Đặng Văn Truyền

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

100,000

12601

Bà Nguyễn Thị Chiêu

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

12602

Trần Thị Tô Pha

Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

12603

Nguyễn Thị Bê

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

12604

Trần  Kim Thắm

Tân Bình, TPHCM

50,000

12605

Đồng Thị Thơ

Quới An, VŨng Liêm

50,000

12606

Nguyễn Kim Phượng

xã Xuân Hiệp, Trà Ôn

100,000

12607

Phạm Minh Hồng, Phạm Thị Bé

TT Vũng Liêm

100,000

12608

Thú y Hoàng Vũ

TT Vũng Liêm

200,000

12609

Văn Thố

TT Vũng Liêm

50,000

12610

Chín Hồng

TT Vũng Liêm

100,000

12611

Uốn tóc Minh Nguyệt

TT Vũng Liêm

20,000  

12612

Nhà sách Hồng Nhan

TT Vũng Liêm

50,000  

12613

Lê Thị Kim Hương

TT Vũng Liêm

50,000  

12614

Mỹ phẩm Hằng

TT Vũng Liêm

50,000

12615

Bé Sáu

TT Vũng Liêm

20,000

12616

Pho to Ngọc Châu

Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

12617

Yến Ngọc

Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

12618

Ngọc Hân + Nhật Hào

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

12619

Nhà thuốc Bắc Vạn Sanh Hòa

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

12620

Bé Bi

Trung Ngãi, Vũng Liêm

20,000

12621

Hai Hoàng

Quang Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

12622

Đăng Khoa

Chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

20,000

12623

Bé Đình Quân, Gia Hân

TPHCM

100,000

12624

Phan Thị Lanh

Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

12625

Tạ Thi Diệp

Trung Thành Tây, Vũng Liêm

50,000

12626

Đoàn Vũ Lâm

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

12627

Bé Khắc Long

Trung Ngãi, Vũng Liêm

20,000

12628

Nguyễn Quốc Dũng

Trung Ngãi, Vũng Liêm

20,000

12629

Đoàn Thúy Thảo

Ấp I, Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

12630

Huỳnh Anh Thư, Nguyễn Anh Duy

Tiệm thuốc tây Bảy Do, TT Vũng Liêm

100,000 

12631

Quầy sách  Hồng Nhi

Trung Ngãi, Vũng Liêm

200,000

12632

Bánh kem Thảo An

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

12633

Văn Vĩnh Phúc

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

12634

ĐTDĐ Minh Hiếu

Trung Ngãi, Vũng Liêm

100,000

12635

Shop quần áo Cô Hoa

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

100,000

12636

Quán cà phê Bảy Tỉ

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

12637

Quán bún bò huế Mỹ Mỹ

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

12638

Cửa hàng TAGS Tuấn Thảo

Long Hiệp, Long Hồ

50,000

12639

ĐTDĐ Thanh Phong

Long Hiệp, Long Hồ

50,000

12640

Cửa hàng ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000

12641

Cô Út Nhỏ (cây xăng Thuận Phát)

Tân Long, Mang Thít

50,000

12642

Nguyễn Phước Thành

Tân Long, Mang Thít

50,000

12643

Nguyễn Thị Hồng

Phước Lộc A, Bình Phước, Mang Thít

100,000

12644

Cô Năm Kim

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

50,000

12645

Nguyễn Thị Xuân Hoa

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

50,000

12646

Nguyễn Thị Liêm

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

50,000

12647

Trần Tiến Dũng

Phước Lộc A, Bình Phước, Mang Thít

100,000

12648

Nguyễn Thị Tuyết Nga

Mang Thít

50,000

12649

Lê Thành Nghiệm

Bình Hòa

50,000

12650

Nguyễn Thị Út

Hòa Tịnh, Mang Thít

50,000

12651

Tiệm buôn Giang Ký ( Mười Tua)

Trung Ngãi, Vũng Liêm

100,000

12652

Huỳnh Xuân Vân

Canada

100,000

12653

Hảo ( phế liệu)

Hòa Bình, Trà Ôn

100,000

12654

Vật tư nông nghiệp Năm Vân

chợ Hòa Bình, Trà Ôn

100,000

12655

Thức ăn gia súc Mười Nghị

chợ Hòa Bình, Trà Ôn

100,000

12656

Hai cháu Hữu Tài + Thanh Xuân

bến phà Chánh An, Mang Thít

50,000

12657

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Phà Chánh An

50,000

12658

Bé Diễm Mi + Diễm Hương

bến phà Chánh An, Mang Thít

10,000

12659

Đại lý thuốc tây Hải

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

12660

Trần Diễm Hương

bến phà Tân Quới Trung, Vũng Liêm

50,000

12661

Nhà Khách Tấn Duy

Tân Quới Trung, Vũng Liêm

50,000

12662

ĐTDĐ Vũ

Tân Quới Trung, Vũng Liêm

50,000

12663

Nguyễn Việt Quân

học sinh TT Cái Nhum

50,000

12664

Cô Thủy ( bán thịt heo)

Tân Quới Trung, Vũng Liêm

50,000

12665

Nguyễn Thiện Phương

Tân Lộc, Tam Bình

50,000

12666

VLXD Quốc Hội

Hòa Lộc, Tam Bình

50,000

12667

Thượng tọa Thích Phước Hùng

Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình

100,000

12668

Đại đức Thích Minh Đạt

Chùa Bửu An, Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

12669

Ông Lê Văn Be

Hiếu Kính B, Hiếu Thành

50,000

12670

Hội từ thiện

Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm

100,000

12671

VTNN Nam Ký

TT Vũng Liêm

50,000

12672

Nguyễn Thị Mỹ Thanh

USA

50,000

12673

DNTN Nguyễn Khiêm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

12674

Ông Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

12675

Tiệm vàng Thúy Hằng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

12676

Tiệm hột Minh Nghĩa

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

12677

Đại lý vé số Mười Hiệp

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

12678

VLXD Phước Hùng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

12679

bà Bùi Thị Dung

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

12680

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

12681

Bà Năm Hùng

Tân An Luông, Vũng Liêm

250,000

12682

Bà Trần Thị Âu

Ấp 6, Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

12683

Bà Trần Thị Đầy

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

12684

Điện thoại di động Anh Kiệt

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

12685

Cô Hà (bán gạo)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

12686

Cô Hà (bán bánh)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

12687

Đổ Ý Ly

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

12688

Tiệm uốn tóc Phương Quyên

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

12689

Dương Xuân Hoàng

Tân An Luông, Vũng Liêm

30,000

12690

Thanh Diễm + Diễm Nhi

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

12691

Cô Diễm Hoàng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

12692

Ngọc Hân + Nhật Hào

ấp 7, Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

12693

bà Nguyễn Thị Tuyết

ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

12694

Phật tử Diệu Hương

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

12695

Em Cường Thịnh

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

12696

CLB Hưu Trí

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

12697

Tiệm Thanh Hồng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

12698

Huỳnh Hồng Vi

Rạch Giá, Kiên Giang

50,000

12699

Nguyễn Văn Tiến

TT Vũng Liêm

100,000

12700

Trương Văn Bé Chương

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

12701

Đại đức Thích Tâm Thông

Chùa An Phước, Mang Thít

100,000

12702

Trung Hiếu, Anh Quân

P2, TPVL

50,000

12703

Phật tử Diệu Quí

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

12704

Trần Thị Mỹ Hương

Hòa Thạnh, Tam Bình

100,000

12705

Trần Thị Mỹ Châu

Hòa Thạnh, Tam Bình

100,000

12706

Nguyễn Thanh Hằng

P4, TPVL

100,000

12707

Nguyễn Văn Bế , Nguyễn Thị Thu

Tân Long, Mang Thít

50,000

12708

Lê Văn Tư

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

12709

Sư cô Như Hòa

Chùa Bảo Nguyên, Tam Bình

100,000

12710

Mạnh Duy

P4, TPVL

50,000

12711

Lưu Văn Mạnh

P4, TPVL

50,000

12712

Huỳnh Thị Bé

Mậu Thân, P3, TPVL

100,000

12713

Huỳnh Ngọc Long

Mậu Thân, P3, TPVL

100,000

12714

Nguyễn Văn Thao

Tân Long, Mang Thít

100,000

12715

Nguyễn Thị Mai Phương

Tân Long Hội, Mang Thít

100,000

12716

Phật tử Phúc Thịnh

Tân An Luông, Vũng Liêm

20,000

12717

Phật tử Diệu Hạnh

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

12718

Bạn xem đài

Nước Xoáy, Tân An Luông, Vũng Liêm

750,000

12719

Lương Thị Hà Xuyên

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

12720

Lương Nguyễn Hải Triều

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

12721

Mợ Tư Minh

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

12722

Cô Ánh Hồng

Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang

100,000

12723

Anh Kiệp

Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang

100,000

12724

Minh Nhật

Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang

100,000

12725

Thùy Mẫn

Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang

100,000

12726

Anh Thái

Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang

100,000

12727

Huỳnh Thị Cúc

Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang

100,000

12728

Chị Ngân

Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang

50,000

12729

Công ty TNHH Vĩnh Hưng

Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang

200,000

12730

Lê Thanh Tùng

Mỹ Lợi A, Cái Bè, Tiền Giang

50,000

12731

An Cát

An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang

20,000

12732

Diệu Quí

An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang

50,000

12733

Năng Độ

An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang

20,000

12734

An Thủy

An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang

20,000

12735

Nguyễn Thị Năm

An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang

20,000

12736

Trần Văn An

An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang

50,000

12737

Vựa trái cây Tú Phương

Mỹ Lương, Cái Bè

50,000

12738

Lê Ngọc Cẩm

Đốc Binh Kiều, Đồng Tháp

50,000

12739

Lê Ngọc Hoa

Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang

100,000

12740

Phật tử chùa Phước Sơn

Tường Lộc, Tam Bình

200,000

12741

Gia đình Thầy Hiếu

TT Tam Bình

150,000

12742

Ông bà Dân Nam

TT Tam Bình

100,000

12743

Trịnh,Kim, Thuấn

TT  Tam Bình

100,000

12744

Huỳnh Liên

TT Tam Bình

100,000

12745

Phương Anh

TT Tam Bình

100,000

12746

Vũ Phong

TT Tam Bình

100,000

12747

Cô Bé Tám

Tường Lộc, Tam Bình

200,000

12748

Chú Mến

tài xế xe Tam Bình

100,000

12749

Cô Thảo

Trà Côn

50,000

12750

Tiệm sắt Việt Hùng

TT Tam Bình

50,000

12751

Tiệm kiếng Bảy Chiến

TT Tam Bình

100,000

12752

Vựa cam Khánh Nhân

Loan Mỹ, Tam Bình

100,000

12753

Chú Tâm

K3, TT Tam Bình

200,000

12754

Võ Thị Tạo

Mỹ Thạnh Trung, Tam Bình

100,000

12755

Nguyễn Ngọc Dung

TT Tam Bình

50,000

12756

Nguyễn Xuân Vũ

TT Tam Bình

50,000

12757

Phú Khang, Bảo Ngọc

Nhơn Phú, Mang Thít

200,000

12758

Nguyễn Duy Khánh

Nhơn Phú, Mang Thít

50,000

12759

Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Việt Cường

Nhơn Phú, Mang Thít

100,000

12760

Cô Kiều

TT Tam Bình

100,000

12761

Ban trị sự phật giáo Hòa Hảo

Tân Quới, Bình Tân

750,000

12762

Baà Lương Thị Ba

Đông Bình

500,000

12763

Huỳnh Nguyễn Anh Thư, Huỳnh Gia Thuận

Caầu Kè

50,000

12764

Chị Trang (bán vé số)

Long Phú, Tam Bình

20,000

12765

Bạn xem đài

Vĩnh Long

10,000

12766

Dì Hai Thành

Long Phú, Tam Bình

200,000

12767

Trần Chí Hùng

Loan Mỹ, Tam Bình

500,000

12768

Ngô Thị Tuyết

Bán cá TT Tam Bình

50,000

12769

Lê Hoàng Cảnh

Cựu Chiến Binh Hòa Bình, xã Ngyễn Văn Thảnh

100,000

12770

Lê Thị Vấn

Hội Người tù kháng chiến Hòa Bình

100,000

12771

Lê Thị Hồng Thu

Làm mướn xã Hòa Bình

100,000

12772

Lại Văn Tám

Hội Người cao tuổi Mỹ Hòa, Nguyễn Văn Thảnh

100,000

12773

Lại Thị Út

Giáo viên hưu ấp Mỹ Hòa

50,000

12774

Nguyễn Văn Rơi

Cao Tuổi ấp Mỹ Hòa

100,000

12775

Nguyễn Văn Khanh

Cơ sở máy cuốc Mỹ Hòa

100,000

12776

Nguyễn Văn Thổ Anh

Làm ruộng Nguyễn Văn Thảnh

50,000

12777

Đoàn Thị Em

Làm ruộng Nguyễn Văn Thảnh

100,000

12778

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Làm ruộng Nguyễn Văn Thảnh

100,000

12779

Phạm Thanh Nghĩa

Công nhân Hòa Bình

100,000

12780

Nguyễn Thiị Kim Hằng

Làm ruộng Nguyễn Văn Thảnh

100,000

12781

Nguyễn Thị Bé Ba

Làm mướn xã Thành Trung

100,000

12782

Nguyễn Thanh Húy

Học Sinh xã Thành Trung

100,000

12783

Nguyễn Thanh Huy

Làm mướn xã Thành Trung

100,000

12784

Lê Thị Hoa

Cao tuổi ấp Hòa An

100,000

12785

Phạm Quốc Thái

Cao tuổi ấp Hòa An

100,000

12786

Phạm Kim Huyền

Làm mướn xã Hòa An

100,000

12787

Lê Thị Những

mua bán xã Mỹ Hòa

100,000

12788

Lê Hà Bắc

Làm ruộng xã Thuận An

100,000

12789

Quán Như Ý

TX Bình Minh

100,000

12790

Quỹ vì người nghèo tỉnh Vĩnh Long

 

3,000,000

12791

Bé Kim Ngân

Chợ Cua, P4, TPVL

20,000

12792

Gia Hân, Gia Bách

Chợ Cua, P4, TPVL

40,000

12793

Thanh Phong, Tường Vân

Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TPVL

100,000

12794

Pháp Tâm, Hoa Minh

Võ Thị Sáu, P1, TPVL

50,000

12795

Cô Nga – CLB Yoga

P1, TPVL

50,000

12796

Cô Mai (nghỉ hưu)

P1, TPVL

50,000

12797

Chí Huệ, Ngọc Huệ

Áo cưới Hồng Cúc, P2, TPVL

100,000

12798

Bác sĩ Triết

P4, TPVL

50,000

12799

Cô Nga

Thanh Đức, Long Hồ

50,000

12800

Khắc Duy, Anh Thi

Phật tử chùa Kỳ Viên

50,000

12801

Nội thất Nguyễn Vịnh

P4, TPVL

100,000

12802

Thanh Liêm, Linna, Yến

Hà Lan

100,000

12803

Tiệm hột Vạn Hưng

TT Vũng Liêm

100,000

12804

Trần Thanh Thủy

Long Thuận, Long Phước

50,000

12805

Cô Nga

Cali

100,000

12806

Bạn của Nga

Cali

100,000

12807

Điệp làm nail

Long Phước, Long Hồ

50,000

12808

Cô Nam

USA

100,000

12809

Phạm Văn Nghi

Long Thuận, Long Phước

100,000

12810

Tập thể Cali

 

100,000

12811

Cô Giang

TPHCM

100,000

12812

Võ Nguyễn Anh Minh

TPVL

100,000

12813

Bà Hai Tốt

Tân Quới , Tân Hòa

100,000

12814

Nguyễn Thị Hường

bán gạo Chợ Cái Đôi

100,000

12815

Nguyễn Thành Tú

 

100,000

12816

Ông Bửu Pháp

P5, TPVL

100,000

12817

Chú Ba Vinh

Bình Phước, Mang Thít

200,000

12818

BGH Trường mầm non tư thục Hoa Sen

An Phước, Mang Thít

500,000

12818a

Nguyễn Thị Cai

Trường An

100,000

12819

Thiên Bình

Chùa Giác Thiên

100,000

12820

Giác Hạnh

Chùa Giác Thiên

50,000

12821

Nguyễn Thị Ngọc Điệp

P4, TPVL

1,000,000

12822

Một giáo viên

Trường Lưu Văn Liệt

200,000

12823

Cô Lập

Trà Ôn

200,000

12824

Anh Trung

44 Lê Văn Tám, P1, TPVL

50,000

12825

Nguyễn Thị Kim Vân

P2, TPVL

50,000

12826

Bạn xem đài

 

1,000,000

12827

Chị Phương Anh

P4, TPVL

200,000

12828

Thu Linh

P8, TPVL

400,000

12829

Anh Tiếp

Vĩnh Long

200,000

12830

Chị Diệp

P2, TPVL

100,000

12831

Công ty TNHH MTV Loan Thanh Bình

64/20 Phó Cơ Điều, P4, TPVL

350,000

12832

Đặng Thanh Vũ

TPHCM

300,000

12833

Trần Thị Ánh Nguyệt, Cô Lệ, Thanh Vân

Giáo viên hưu xã An Bình

100,000

12834

Trần Đắc Trí Tuệ

TPHCM

150,000

12835

Nguyễn Thị Kim Hoa

ÚC

1,500,000

12836

Huỳnh Thị Nài

TPCT

900,000

12837

Lê Hải Bằng

MỸ Thạnh Trung, Tam Bình

50,000

12838

Nguyễn Minh Tú

 

100,000

12839

Sư cô cùng phật tử tịnh xá Ngọc An

Mang Thít

500,000

12840

Huỳnh Long Thắng

Mỹ An, Mang Thít

50,000

12841

Nguyễn Phương Duy

TT Cái Tàu Hạ

200,000

12842

Chị Huệ

Bán sữa đậu nành Phà An Bình

250,000

12843

Tập thể công nhân nhà máy Vikimco

P5, TPVL

700,000

12844

Ông bà Tư Hoàng Thành

P2, TPVL

200,000

12845

Tuấn Phát

Long Thuận, Long Phước

100,000

12846

30 Nhà Hảo Tâm

Long Mỹ, Mang Thít

570,000

12847

Bà Từ

P4, TPVL

300,000

12848

Trường Ngọc

P4, TPVL

50,000

12849

Bùi Thị Nhạn

An Hội 2

100,000

12850

Bạn xem đài

P3, TPVL

500,000

12851

Đôlla

P2, TPVL

500,000

12852

Dương Văn Ngợi

Phú Quới

300,000

12853

DNTN TM Thanh Bình

170 Nguyễn Huệ, P2, TPVL

200,000

12854

Nguyễn Hùng Phong

Trường tiểu học Nhơn Phú, Mang Thít

200,000

12855

Thuốc tây Ánh Ly

Chợ Nhơn Phú, Mang Thít

100,000 

12856

Đinh Hữu Thường

Phú Thọ, Nhơn Phú, Mang Thít

100,000 

12857

Tiệm Internet Trâm Anh

Chợ Nhơn Phú, Mang Thít

100,000 

12858

Điện thoại Huấn

Chợ Nhơn Phú, Mang Thít

100,000 

12859

Cúc Phỉ + Mỹ Cẩm

Chánh Hội, Mang Thít

100,000 

12860

Nguyệt Huỳnh, Hoài Phượng

Chánh Hội, Mang Thít

100,000 

12861

Dì Sáu

Chợ Nhơn Phú, Mang Thít

200,000 

12862

Đỗ Cao Cường

Úc

400,000

12863

Bé linh

P1, TPVL

200,000

12864

Khoa, Khôi, Khương

P4, TPVL

400,000

12865

Khả Vy

P1, TPVL

50,000

12866

Bảo Ngọc – Thanh

P4, TPVL

50,000

12867

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/13D Mậu Thân, P3, TPVL

100,000

12868

Tập thể CB – CNV

Đài PT – THVL

1,000,000

12869

Chị Minh Thư

Đài PT – THVL

100,000

12870

Ông Lê Văn Thưởng

Châu Thành, Đồng Tháp

50,000

12871

Anh HÙng

P1, TPVL

50,000

12872

Chị Linh

P4, TPVL

100,000

12873

Bạn xem đài

Cái Nhum

100,000

12874

Phước Lâm, Phước Kiệt

An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang

500,000

12875

Nội thất xem hoa

Song Phú, Tam Bình

100,000

12876

Uốn tóc Gia Hân

Phú Lộc, Tam Bình

200,000

12877

Trần Thị Thùy Trang

 

50,000

12878

Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào

 

100,000

12879

Võ Kim Chi

 

50,000

12880

Gđ Lý Kim Thuận

 

1,000,000

12881

Lò Bánh Mì Tấn Minh

Cái Nhum, Mang Thít

100,000

12882

Đỗ Thành Sơn

THCS Lục Sĩ Thành, Trà Ôn

100,000

12883

Ban trị sự Thành Đông

Thành Đông, BÌnh Tân

100,000

12884

Phan Chau Vien

Long An

600,000

12885

Phạm Ngọc Thạch

Tân Lộc, Tam Bình

200,000

12886

Nguyễn Tấn Sơn

Phòng GD Huyện Tam BÌnh

2,000,000

12887

Ông Lê Văn Tổng 0903841644

Công ty TNHH Vạn Thành Phát, Long Hồ

1,000,000

12888

Diệu Mai

P8, TPVL

100,000

12889

Nguyễn Ngọc Lan

P1, TPVL

100,000

12890

Hà Văn Thuận

P1, TPVL

100,000

12891

Hà Phước Vinh

P1, TPVL

100,000

12892

Nguyễn Thị Ngọc Bích

P1, TPVL

100,000

12893

Lý Minh Quân

P1, TPVL

100,000

12894

Lý Bảo Ngọc

P1, TPVL

100,000

12895

Nguyễn Tấn Huy

P1, TPVL

200,000

12896

Nguyễn Huy Quân

P1, TPVL

200,000

12897

Nguyễn Thanh Ngọc

P1, TPVL

100,000

12898

Nguyễn Ngọc Minh Tú

P1, TPVL

100,000

12899

Gia đình Phước Thanh

Võ Thị Sáu, P1, TPVL

200,000

12900

Nguyễn Minh Thắng

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

12901

Nguyễn Hà Trúc Chi

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

12902

Trần Anh Quân

P1, TPVL

100,000

12903

Chị Nữ

Trần Phú, P4, TPVL

100,000 

12904

Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000 

12905

Bà Nguyễn Thị Đỉnh

P9, TPVL

2,000,000

12906

Bạn xem đài

 

50,000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *