STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

212

Tập thể bạn xem Đài

Chợ Vĩnh Long

50,000  

213

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000  

214

Bé Nhựt Minh, Ngân Nguyên, Minh Châu, Minh Quân

 

100,000  

215

Hân Nghi, Bi Bin, Hiền Nghi

P8, TPVL

60,000 

216

Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000  

217

Bà Từ

P4, TPVL

200,000  

218

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000  

219

Yến Trâm

Trường An

50,000  

220

Tiệm điện Năm Xây

Chợ Vĩnh Long

50,000  

221

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

500,000  

222

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

50,000  

223

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

50,000 

224

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

50,000  

225

Tiệm bánh Hải Ký

P1, TPVL

200,000  

226

Minh Nư, Ngoc Tưởng

P2, TPVL

500,000  

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *