STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

198

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

       50,000  

199

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

      50,000  

200

Phạm Duy

 

  2,000,000  

201

Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

     100,000  

202

Anh Hùng

P1, TPVL

       50,000  

203

Hân Nghi, Bi Bin, Hiền Nghi

P8, TPVL

60,000 

204

Bà Từ

P4, TPVL

     200,000  

205

Yến Trâm

Trường An

       50,000  

206

Tiệm điện Năm Xây

Chợ Vĩnh Long

       50,000  

207

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

     500,000  

208

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

       50,000  

209

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

50,000 

210

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

       50,000  

211

Nguyễn Hùng Phong

Trường tiểu học Nhơn Phú

100,000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *