STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

178

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000  

179

Bé Nhựt Minh, Ngân Nguyên, Minh Châu, Minh Quân

Cái Bè, Tiền Giang

        100,000  

180

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000  

181

Bạn xem đài

P3, TPVL

500,000  

182

Chú Chí Nguyên

P2, TPVL

100,000  

183

Nguyễn Hùng Phong

Trường tiểu học Nhơn Phú

100,000

184

Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000

185

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000

186

Trần Thị Ngọc Dung, Hương, Phượng

GV Trường THCS Cái Bè

     4,000,000  

187

Bà Từ

P4, TPVL

200,000 

188

Chị Tư

K1, P3, TPVL

100,000   

189

Hân Nghi, Bi Bin, Hiền Nghi

P8, TPVL

60,000 

190

Tiệm bánh Hải Ký

P1, TPVL

200,000

191

Yến Trâm

Trường An

50,000  

192

Tiệm điện Năm Xây

Chợ Vĩnh Long

50,000  

193

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

500,000  

194

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

50,000  

195

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

50,000 

196

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

50,000  

197

Bé Nhựt Minh, Ngân Nguyên, Minh Châu, Minh Quân

 

        100,000  

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *