STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

227

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

50,000 

228

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

229

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000

230

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

100,000

231

Em Hải

P4, TPVL

200,000  

232

Lò nem Sáu xệ con

Tân Hạnh, Long Hồ

200,000  

233

Bé Nhựt Minh, Ngân Nguyên
 Minh Châu, Minh Quân

 

           100,000  

234

Bà Từ

P4, TPVL

200,000  

235

Chị Tư

K1, P3, TPVL

100,000  

236

Ruby

P9, TPVL

100,000  

237

Hân Nghi, Bi Bin, Hiền Nghi

P8, TPVL

60,000 

238

Thính giả Phường 5

 

500,000  

239

Thính giả Cầu đôi

 

500,000  

240

Thính giả Cầu đôi

 

1,000,000  

241

Thính giả Cầu đôi

 

500,000  

242

Thính giả Cầu đôi

 

500,000  

243

Thính giả Cầu đôi

 

500,000  

244

Yến Trâm

Trường An

50,000  

245

Tiệm điện Năm Xây

Chợ Vĩnh Long

50,000  

246

Trung tâm phục hồi da Lan Quyên

P1, TPVL

 500,000  

247

Minh Văn

Lớp 11/4 Trường Lưu Văn Liệt

50,000  

248

Minh Huy

Lớp 6/5 Trường Lê Quí Đôn

50,000  

249

Bảo Vinh

Bình Chánh, TPHCM

50,000  

250

Thính giả Phường 5

TPVL

500,000  

251

Mỹ Ngọc Nguyễn

Trường An

200,000  

252

Khánh Linh, Trúc Linh, Phương Linh

Đồng Phú

         300,000  

253

Bé Minh Triết

P3, TPVL

100,000  

254

Bé Bo sữ

P4, TPVL

200,000  

255

 Huỳnh Loan

Shop Blu P2, TPVL

500000

256

Chị Hồng Thái

Tân Hạnh, Long Hồ

200,000  

257

Trương Trương Trung

TPHCM

1,000,000  

258

Nguyễn Hùng Phong

Nhơn Phú, Mang Thít

100,000  

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *