Đánh cắp số phận

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị Hải quan địa phương thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả của việc thực hiện chuyển luồng, dừng đưa hàng qua khu vực giám sát các tờ khai hải quan.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh (Cục Hải quan Hà Nội). Ảnh: N.Linh

 

 

 

Yêu cầu trên nhằm tránh việc CBCC hải quan thực hiện tùy tiện, gây ảnh hưởng đến thời gian thông quan, giải phóng hàng của DN.

Liên quan đến việc thực hiện công tác chuyển luồng tờ khai hải quan XK, NK; tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát tại các đơn vị hải quan, giữa tháng 10-2015, Tổng cục Hải quan đã chấn chỉnh việc thực hiện công tác này theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật tới từng chi cục Hải quan trực thuộc, từng công chức Hải quan thừa hành.

Theo đó, trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã tiến hành kiểm tra, thống kê việc chuyển luồng tờ khai hải quan XK, NK; tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát tại các đơn vị hải quan trong hai giai đoạn (từ 1-5-2015 đến 15-10-2015 và từ ngày 16-10-2015 đến 31-3-2016). Kết quả cho thấy số lượng tờ khai hải quan XK, NK chuyển luồng; tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát trên hệ thống tại một số đơn vị Hải quan giai đoạn sau đã giảm so với giai đoạn trước.

Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan cho rằng lý do thực hiện việc chuyển luồng tờ khai hải quan XK, NK; tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát của công chức đề xuất còn chung chung, không rõ ràng các căn cứ để thực hiện như “dừng thông quan chuyển kiểm tra thực tế hàng hóa”, “công chức đăng ký kiểm tra lại hồ sơ”, “hàng niêm phong”, “dừng hàng qua khu vực giám sát, kiểm tra thực tế hàng hóa”…

Chính vì vậy, Tổng cục Hải quan đang yêu cầu Cục trưởng cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục Hải quan trực thuộc tiến hành rà soát, đánh giá hiệu quả của việc thực hiện chuyển luồng/dừng đưa hàng qua khu vực giám sát các tờ khai hải quan XK, NK trên hệ thống; kiểm tra việc cập nhật nội dung lý do đề xuất thực hiện chuyển luồng/dừng đưa hàng qua khu vực giám sát của công chức hải quan tại các chi cục Hải quan trực thuộc. 

Trường hợp phát hiện công chức Hải quan thực hiện không đúng quy định tại Luật Hải quan năm 2014 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan để gây khó khăn cho DN XK, NK phải chấn chỉnh, kiểm điểm, xử lý đồng thời báo cáo Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Giám sát quản lý về hải quan chủ trì kiểm tra công tác chuyển luồng, dừng đưa hàng qua khu vực giám sát đối với các tờ khai hải quan XK, NK tại các đơn vị Hải quan địa phương; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ đề xuất các biện pháp xử lý cụ thể đối với các trường hợp công chức Hải quan thực hiện không đúng quy định.

Nguồn: HQ online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *