Đánh cắp số phận

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 29/2016/QĐ-TTg điều chỉnh chế độ trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, có hiệu lực thi hành từ ngày 20-8.

Theo đó, từ ngày 1-1-2016, trợ cấp đối với thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27-7-2011 sẽ tăng từ 360.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng.
 
Trường hợp thanh niên xung phong từ trần kể từ ngày 1-1-2016 nhưng chưa được điều chỉnh trợ cấp như trên thì người tổ chức mai táng sẽ được truy lĩnh khoản tiền chênh lệch do điều chỉnh trợ cấp kể từ ngày này đến tháng thanh niên xung phong từ trần (số tiền chênh lệch mỗi tháng là 180.000 đồng).
 
Nguồn: L.Thanh ( PLO )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *