Chiều 14-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị quyết về Chính phủ điện tử. Theo Nghị quyết này, phấn đấu đến năm 2016 sẽ thiết lập cổng dịch vụ công quốc gia tại một địa chỉ duy nhất trên mạng điện tử (một cửa điện tử Quốc gia).

Cụ thể, đến hết năm 2016 các bộ, ngành Trung ương có 100% các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3).

Đồng thời, phấn đấu đến hết năm 2016, một số dịch vụ công phổ biến, liên quan nhiều tới người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4). Cùng với đó, Chính phủ tiến hành cải cách toàn diện cả 3 nhóm: chỉ số dịch vụ công trực tuyến (OSI), hạ tầng viễn thông (TII) và nguồn nhân lực (HCI); phấn đấu đến hết năm 2016, Việt Nam nằm trong nhóm 4 và đến hết năm 2017 nằm trong nhóm 3 các quốc gia đứng đầu ASEAN về chỉ số dịch vụ công trực tuyến (OSI) và Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử (EGDI) của LHQ.

Thủ tướng cũng giao Bộ KH-ĐT trước ngày 1-1-2017, tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đạt 10%, đăng ký đầu tư đạt 5%; trước ngày 1-1-2016, tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử của thành phố Hà Nội đạt 10% – 15%, của TPHCM đạt 20% – 30%; trước ngày 1-1-2017, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng điện tử của thành phố Hà Nội và TPHCM đạt 10%. Riêng Bộ Y tế kết nối hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế qua mạng điện tử trước ngày 1-1-2016; xây dựng hệ thống và hướng dẫn thực hiện qua mạng điện tử trên toàn quốc đối với việc cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 1-1-2017; cấp phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đăng ký lưu hành và đăng ký giá thuốc qua mạng điện tử trước ngày 1-1-2017.

Nguồn: Vân Anh – Lâm Nguyên (SGGPO)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *