BHXH VN vừa có công văn 2172/BHXH-DVT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thanh toán chi phí thuốc BHYT. Theo đó, kiên quyết không thanh toán BHYT thuốc lạm dụng chỉ định, sử dụng đối với thuốc không thông dụng có giá cao bất hợp lý.

Từ chối thanh toán chi phí các thuốc không thông dụng có giá cao bất hợp lý

 

Theo BHXH VN, thời gian qua, BHXH VN vẫn nhận được công văn của Sở Y tế, BHXH một số tỉnh, thành phố đề nghị thanh toán chi phí thuốc trong khám chữa bệnh BHYT đối với các loại thuốc không thông dụng nhưng trúng thầu giá cao; Công văn của một số nhà thầu đề nghị điều chỉnh giảm giá một số loại thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp ít có sự cạnh tranh trong đấu thầu và có chi phí cao đã trúng thầu.
 
Lãnh đạo Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đã có cuộc họp để xem xét, và cho biết trong thời gian chờ Bộ Y tế hướng dẫn, đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố tạm thời thực hiện thanh toán chi phí thuốc BHYT theo nguyên tắc sau:
 
Đối với các thuốc đã sử dụng trước thời điểm ban hành công văn số 894/BHXH-DVT, BHXH các tỉnh tổ chức giám định chặt chẽ trên cơ sở đề xuất của Hội đồng thuốc và điều trị của các bệnh viện về các trường hợp cần chỉ định sử dụng các loại thuốc này để làm căn cứ thanh quyết toán. Kiên quyết từ chối thanh toán chi phí các thuốc nêu trên có biểu hiện lạm dụng trong chỉ định, sử dụng.
 
Đối với các loại thuốc đã được các nhà thầu đề nghị giảm giá, BHXH tỉnh đề nghị Sở Y tế chỉ đạo bên mời thầu thương thảo, thống nhất mức giá thanh toán và chịu trách nhiệm về kết quả thương thảo với nhà thầu. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về BHXH VN.
 
Trước đó, BHXH VN đã có công văn 894/BHXH-DVT yêu cầu tạm thời dừng thanh toán chi phí các thuốc không thông dụng có giá cao bất hợp lý, trúng thầu giá cao sử dụng tại cơ sở KCB theo chế độ BHYT.
 
Nguồn: Đ.Liên ( PL TPHCM )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *