Độ tuổi tuyển chọn công dân Việt Nam thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi.

 

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 38/2016/TT-BCA quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều tại Nghị định số 129/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Theo đó, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định tại Điều 8 Luật Công an nhân dân gồm: Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự; công dân nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu.

Độ tuổi tuyển chọn công dân Việt Nam thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi.

Đối với tuyển chọn cho các đơn vị Cảnh sát cơ động, Cảnh sát bảo vệ, Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh vệ là các công dân từ 18 tuổi đến hết 22 tuổi. Những địa phương khó khăn về nguồn tuyển, không có khả năng bảo đảm đủ chỉ tiêu thì có thể tuyển chọn hết 25 tuổi.

Ngành nghề tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được quy định như sau: Công dân nữ có trình độ trung cấp y, nếu tự nguyện và Công an đơn vị, địa phương có nhu cầu thì được xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Căn cứ nhu cầu sử dụng trong từng thời kỳ, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân trình Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định bổ sung danh mục ngành, nghề cần thiết để tuyển chọn nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định về phân công trách nhiệm và phối hợp trong tuyển chọn; xuất ngũ trước thời hạn đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ…

Nguồn: Đời sống & Pháp luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *