Đánh cắp số phận

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, bên cạnh những yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, về hiểu biết, Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế phải đạt được những yêu cầu cụ thể về năng lực và kinh nghiệm công tác như: Có năng lực lãnh đạo, quản lý, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác y tế ở địa phương; có khả năng nghiên cứu, và chủ trì các đề án, đề tài; đề xuất các giải pháp, phương pháp quản lý và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và Bộ Y tế về y tế vào điều kiện thực tiễn của địa phương; tham mưu xây dựng chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển y tế ở địa phương trình UBND cấp tỉnh quyết định, phục vụ hoạt động quản lý nhà nước của UBND cấp tỉnh.

Đồng thời, có năng lực tổ chức, điều hành các hoạt động của Sở Y tế. Có khả năng tập hợp, đoàn kết cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; phối hợp với các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Sở Y tế phải có trình độ sau đại học một trong các chuyên ngành y, dược, y tế công cộng phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhiệm; sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc trình độ sơ cấp bậc 2 trở lên; đối với một số tỉnh có thể thay bằng tiếng dân tộc thiểu số.

Phó Giám đốc Sở Y tế cũng phải có thời gian từ 5 năm trở lên đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng thuộc Sở Y tế, Giám đốc, Phó Giám đốc đơn vị sự nghiệp y tế công lập tuyến huyện, tỉnh và Trung ương hoặc người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp huyện đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn về y tế.

Giám đốc Sở Y tế có trình độ sau đại học chuyên ngành y hoặc dược

Cũng theo dự thảo, Giám đốc Sở Y tế phải có trình độ sau đại học chuyên ngành y hoặc dược; sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc trình độ trung cấp bậc 3 trở lên; đối với một số tỉnh có thể thay bằng tiếng dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, có thời gian từ 3 năm trở lên đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc Sở Y tế; có thời gian từ 5 năm trở lên giữ chức giám đốc, phó giám đốc các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tuyến tỉnh, tuyến trung ương hoặc người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, Bí thư, Chủ tịch UBND cấp huyện khi đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn về y tế.

Dự thảo nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ.

Theo (Chinh phu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *