Liên Bộ Tài chính – Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

               Ảnh minh họa

Theo quy định tại Thông tư liên tịch 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT, các dịch vụ kinh doanh vận tải sau thực hiện kê khai giá cước: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định; kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt; kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô; kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.

Theo dự thảo, có 2 dịch vụ kinh doanh vận tải phải kê khai giá cước là: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định và kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

Các dịch vụ còn lại như: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt; kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô; kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, trong trường hợp cần thiết, Sở Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải trình UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế thực hiện kê khai giá tại địa phương.

Kê khai lại giá vận tải khi điều chỉnh từ 5%

Theo dự thảo, đơn vị kinh doanh vận tải sẽ thực hiện kê khai giá với cơ quan có thẩm quyền ít nhất 5 ngày làm việc trước khi thực hiện theo giá kê khai thay vì 3 ngày như quy định hiện hành.

Dự thảo nêu rõ, kê khai giá lần đầu được thực hiện khi đơn vị bắt đầu tham gia kinh doanh hoặc lần đầu thực hiện kê khai giá theo quy định.

Kê khai lại giá được thực hiện khi đơn vị điều chỉnh giá từ 5% trở lên so với mức giá kê khai trước liền kề. Trường hợp một lần điều chỉnh hoặc tổng các lần điều chỉnh mức giá (so với lần kê khai trước liên kề) dưới 5%, đơn vị không phải kê khai lại giá, nhưng phải gửi thông báo mức điều chỉnh giá tới cơ quan chủ trì tiếp nhận văn bản kê khai giá. Trường hợp một lần điều chỉnh hoặc tổng các lần điều chỉnh mức giá (so với lần kê khai trước liên kề) từ 5% trở lên, đơn vị phải kê khai lại giá theo quy định.

Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo. Vì quy định hiện nay chỉ yêu cầu: Kê khai lại giá cước được thực hiện khi đơn vị kinh doanh vận tải điều chỉnh tăng hoặc giảm giá cước so với mức giá của lần kê khai trước liền kề.

Niêm yết giá cước vận tải

Theo dự thảo, tất cả các đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện niêm yết giá vé theo quy định. Phải thông báo công khai (trên bảng, trên giấy hoặc bằng các hình thức khác được đặt, để, treo, dán) tại quầy bán vé, mặt ngoài, bên trong xe để thuận tiện cho việc quan sát của khách hàng. Ngoài công khai giá dưới hình thức niêm yết giá, đơn vị phải thông báo công khai giá cước vận tải bằng hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Dự thảo nêu rõ, các đơn vị thuộc đối tượng kê khai giá thì niêm yết theo mức giá đã kê khai; riêng giá cước vận tải hành khách theo tuyến cố định giá cước niêm yết là giá đã kê khai và đăng ký lưu hành vé. Các đơn vị kinh doanh vận tải không được thu cao hơn giá cước niêm yết.

Theo quy định hiện hành, các đơn vị không thuộc đối tượng kê khai giá thì niêm yết theo mức giá do đơn vị quy định. Tại dự thảo, Liên Bộ Tài chính – Giao thông vận tải nêu rõ: Các đơn vị không thuộc đối tượng kê khai giá thì thực hiện niêm yết theo mức giá do đơn vị kinh doanh vận tải quy định bảo đảm nguyên tắc bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, có lợi nhuận phù hợp với mặt bằng giá thị trường và chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ.

Theo (Chinhphu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *