Ca sĩ giấu mặt 2016 – Tập 6: Nhật Kim Anh | Yêu thật khó – Nhật Kim Anh và 5 thí sinh

Ca sĩ giấu mặt 2016 – Tập 6: Nhật Kim Anh | Yêu thật khó – Nhật Kim Anh và 5 thí sinh