Xem phiên bản di động
    

‘Ý Đảng lòng dân’

Những công trình “ý Đảng – lòng Dân”

Những công trình “ý Đảng – lòng Dân”

Tết này, về các vùng nông thôn trong tỉnh Vĩnh Long, ai cũng thấy quê hương đổi mới. Đó là nhờ các địa phương xã hội hóa xây dựng nông thôn mới. Nhờ nguồn vốn này, những công trình mới, ngôi nhà mới khang trang, kiên cố được xây dựng. Xã Bình Phước, huyện Mang Thít là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác này.

Thời sự 18h30 (13/03/2015)

Thời sự 18h30 (13/03/2015)

Chuyên đề Xây dựng Đảng (kỳ 4 tháng 02/2015)

Chuyên đề Xây dựng Đảng (kỳ 4 tháng 02/2015)
 
 
 
 
 
 
Liên kết