Xem phiên bản di động
    

‘Xuống cấp’

Đường liên xã Tường Lộc – Hòa Lộc xuống cấp

Đường liên xã Tường Lộc – Hòa Lộc xuống cấp

Đường liên xã Tường Lộc-Hòa Lộc huyện Tam Bình dài gần 3 km nối với đường tỉnh 904. Nhiều năm qua tuyến đường này xuống cấp trầm trọng làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân.

Thời sự 18h30 (05/11/2016)

Thời sự 18h30 (05/11/2016)

Người đưa tin 24g–(11g ngày 30/10/2016): Hiếp dâm bạn mới quen qua facebook, một đối tượng ở Hậu Giang bị bắt giữ

Người đưa tin 24g–(11g ngày 30/10/2016): Hiếp dâm bạn mới quen qua facebook, một đối tượng ở Hậu Giang bị bắt giữ

Bản tin trưa (29/10/2016)

Bản tin trưa (29/10/2016)

Bản tin trưa (26/10/2016)

Bản tin trưa (26/10/2016)

Người đưa tin 24g–(18g30 ngày 20/10/2016): Trẻ bất cẩn khi tham gia giao thông & trách nhiệm của người lớn

Người đưa tin 24g–(18g30 ngày 20/10/2016): Trẻ bất cẩn khi tham gia giao thông & trách nhiệm của người lớn

Bản tin trưa (17/10/2016)

Bản tin trưa (17/10/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 26/9/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 26/9/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 04/09/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 04/09/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 08/7/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 08/7/2016)