Thử tài siêu nhí – Tập 15: Xin làm lá bay – Thanh Bạch

Thử tài siêu nhí – Tập 15: Xin làm lá bay – Thanh Bạch