Xem phiên bản di động
    

‘xây dựng nông thôn mới’

Nông thôn ngày nay: Xây dựng nông thôn mới ở một làng nghề truyền thống

Nông thôn ngày nay: Xây dựng nông thôn mới ở một làng nghề truyền thống

Chuyên đề Xây dựng Đảng: Dân vận xây dựng nông thôn mới

Chuyên đề Xây dựng Đảng: Dân vận xây dựng nông thôn mới

Nông thôn ngày nay: Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới

Nông thôn ngày nay: Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới

Nông thôn ngày nay: Xã Tân Phú huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Nông thôn ngày nay: Xã Tân Phú huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Nông dân Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới

Nông dân Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới

Đoàn kết, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới đã và đang được người dân ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long quan tâm hưởng ứng tích cực.Trong đó, một trong những phong trào nổi bật thời gian qua là nông dân tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền và ngày công lao động để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, nhất là trên lĩnh vực giao thông, góp phần tạo sự chuyển biến đáng kể cho diện mạo nông thôn mới.

Sinh viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới

Sinh viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh do Trung ương đoàn phát động, những ngày qua hơn 1.100 sinh viên trong và ngoài tỉnh Vĩnh Long tình nguyện về 33 xã trên địa bàn. Nhiều công trình phần việc ý nghĩa được sinh viên thực hiện, cùng các địa phương xây dựng nông thôn mới.

Nông thôn ngày nay: Phụ nữ Vĩnh Long chung tay xây dựng nông thôn mới

Nông thôn ngày nay: Phụ nữ Vĩnh Long chung tay xây dựng nông thôn mới

Bản tin trưa (13/10/2016)

Bản tin trưa (13/10/2016)

Bản tin trưa (13/9/2016)

Bản tin trưa (13/9/2016)

Bản tin trưa (03/8/2016)

Bản tin trưa (03/8/2016)
 
 
 
 
 
 
Liên kết