Xem phiên bản di động
    

‘xã Tân Phú’

Nông thôn ngày nay: Xã Tân Phú huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Nông thôn ngày nay: Xã Tân Phú huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Tân Phú xóa nhà tạm

Tân Phú xóa nhà tạm

Mặc dù không phải là xã điểm nông thôn mới nhưng năm nay xã Tân Phú, huyện Tam Bình quyết tâm hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư thông qua việc huy động các nguồn vốn khác nhau từ nội lực của địa phương.

Thời sự 18h30 (07/03/2017)

Thời sự 18h30 (07/03/2017)

Thời sự 18h30 (14/6/2016)

Thời sự 18h30 (14/6/2016)
 
 
 
 
 
 
Liên kết