Xem phiên bản di động
    

‘xã Tân Bình’

Thời sự 11h (28/4/2015)

Thời sự 11h (28/4/2015)

Thời sự 18h30 (27/03/2015)

Thời sự 18h30 (27/03/2015)

Đoàn thanh niên xã Tân Bình xây dựng hiệu quả mô hình tạo việc làm tại chỗ cho thanh niên nông thôn

Đoàn thanh niên xã Tân Bình xây dựng hiệu quả mô hình  tạo việc làm tại chỗ cho thanh niên nông thôn

Mô hình tạo việc làm tại chỗ cho thanh niên của xã Tân Bình đã phát huy hiệu quả tích cực và sẽ được triển khai, nhân rộng trong thời gian tới, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, cũng như phát triển phong trào đoàn – hội tại địa phương ngày thêm lớn mạnh.