Xem phiên bản di động
    

‘vườn rau’

Người đưa tin 24G – (11g ngày 10/11/2016)

Người đưa tin 24G – (11g ngày 10/11/2016)

Hiệu quả từ phong trào mô hình “vườn rau gia đình”

Hiệu quả từ phong trào mô hình “vườn rau gia đình”

Thực hành tiết kiệm theo gương Bác, đồng thời hướng đến mục tiêu vận động hội viên “Sản xuất sạch, tiêu dùng sạch”, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long đã triển khai phong trào xây dựng mô hình vườn rau gia đình đến các cấp Hội cơ sở bước đầu đã mang lại kết quả thiết thực.