Xem phiên bản di động
    

‘viện phí’

Thời sự 18h30 (22/6/2016)

Thời sự 18h30 (22/6/2016)

Bản tin trưa (07/6/2016)

Bản tin trưa (07/6/2016)

Thời sự 18h30 (04/4/2016)

Thời sự 18h30 (04/4/2016)

Chuyện hôm nay: Tăng viện phí và những hiệu quả (31/3/2016)

Chuyện hôm nay: Tăng viện phí và những hiệu quả (31/3/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 03/03/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 03/03/2016)

Bộ Y tế công bố lùi thời gian tăng viện phí sang năm 2016

Bộ Y tế công bố lùi thời gian tăng viện phí sang năm 2016

Ông Nguyễn Nam Liên – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế) cho biết, Bộ Y tế sẽ lùi thời gian tăng viện phí, để công tác chuẩn bị được tốt hơn.

 
 
 
 
 
 
Liên kết