Xem phiên bản di động
    

‘Viên chức’

Đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Sáng 26/3, tại Phiên họp toàn thể lần thứ 17, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tham dự phiên họp.

Thời sự 18h30 (04/9/2016)

Thời sự 18h30 (04/9/2016)

Thời sự 18h30 (11/8/2016)

Thời sự 18h30 (11/8/2016)

Bản tin trưa (12/4/2016)

Bản tin trưa (12/4/2016)

Bản tin trưa (04/02/2016)

Bản tin trưa (04/02/2016)

Thời sự 11h (06/7/2015)

Thời sự 11h (06/7/2015)

Chính phủ ban hành tiêu chí mới về đánh giá công chức, viên chức

Chính phủ ban hành tiêu chí mới về đánh giá công chức, viên chức

Chính phủ vừa ban hành nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức viên chức, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-8. Theo đó, cán bộ, công chức gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân đến mức phải xử lý kỷ luật sẽ bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ.

Thời sự 11h (21/5/2015)

Thời sự 11h (21/5/2015)

Thời sự 11h (01/5/2015)

Thời sự 11h (01/5/2015)

Thời sự 11h (17/4/2015)

Thời sự 11h (17/4/2015)
 
 
 
 
 
 
Liên kết