Xem phiên bản di động
    

‘Vật liệu nổ’

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong nhân dân

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong nhân dân

Thời gian qua, Công an các địa phương trong tỉnh Vĩnh Long nói chung và Công an huyện Vũng Liêm nói riêng đã thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật về việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại các trường học và khu dân cư nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mọi người về những quy định này.

Thời sự 18h30 (16/9/2016)

Thời sự 18h30 (16/9/2016)

Bản tin trưa (15/6/2016)

Bản tin trưa (15/6/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 26/03/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 26/03/2016)

60 phút (22/12/2014)

60 phút (22/12/2014)

60 phút (27/6/2014)

60 phút (27/6/2014)

60 phút (11/6/2014)

60 phút (11/6/2014)