Xem phiên bản di động
    

‘văn bản điện tử’

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai quyết định số 28/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai quyết định số 28/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Chiều nay, Văn phòng chính phủ hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai quyết định số 28/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Bản tin trưa (15/7/2016)

Bản tin trưa (15/7/2016)