Xem phiên bản di động
    

‘vụ màu Đông Xuân’

Vụ màu Đông Xuân

Vụ màu Đông Xuân

Vụ Đông Xuân năm nay, nông dân trong tỉnh Vĩnh Long sản xuất hơn 22.400ha màu các loại. Được xem là vụ màu chính trong năm nên người dân nỗ lực chăm sóc. Đáng mừng là năng suất, giá cả nhiều loại màu ở mức khá, nông dân phấn khởi.

Bình Tân tập trung bảo vệ sản xuất vụ màu Đông Xuân

Bình Tân tập trung bảo vệ sản xuất vụ màu Đông Xuân

Vụ Đông Xuân 2017-2018, huyện Bình Tân có kế hoạch sản xuất khoảng 11.000ha màu các loại. Đến nay, bà con nông dân trong huyện đã xuống giống được 940 ha, đạt trên 8% kế hoạch vụ.