Xem phiên bản di động
    

‘UBND Tỉnh’

UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thảo khoa học

UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thảo khoa học

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến đóng góp Đề án cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả và năng lực cạnh tranh của Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020 , tầm nhìn đến năm 2030.

Thời sự 18h30 (27/02/2017)

Thời sự 18h30 (27/02/2017)

Thời sự 18h30 (12/12/2016)

Thời sự 18h30 (12/12/2016)

Thời sự 18h30 (18/10/2016)

Thời sự 18h30 (18/10/2016)

Thời sự 18h30 (29/6/2016)

Thời sự 18h30 (29/6/2016)

Thời sự 18h30 (08/6/2016)

Thời sự 18h30 (08/6/2016)

Phân cấp quản lý giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Phân cấp quản lý giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực, bảo đảm sự quản lý thống nhất của Chính phủ, phát huy tính chủ động, trách nhiệm, tinh thần sáng tạo của chính quyền địa phương, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời sự 11h (30/12/2015)

Thời sự 11h (30/12/2015)

Thời sự 18h30 (28/10/2015)

Thời sự 18h30 (28/10/2015)

Thời sự 18h30 (27/10/2015)

Thời sự 18h30 (27/10/2015)