Xem phiên bản di động
    

‘UB thường vụ QH’

Khai mạc phiên họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 11/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 14 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Phiên họp được tiến hành trong 8 ngày (từ ngày 11- 20/9).

Thời sự 18h30 (14/10/2015)

Thời sự 18h30 (14/10/2015)

Thời sự 18h30 (23/9/2015)

Thời sự 18h30 (23/9/2015)

Thời sự 18h30 (15/9/2015)

Thời sự 18h30 (15/9/2015)

Bế mạc phiên họp 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13

Bế mạc phiên họp 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13

Tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật an toàn thông tin, Luật phí, lệ phí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam; cho ý kiến các dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận dự án Bộ luật dân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận dự án Bộ luật dân sự

Đại biểu đề nghị cần làm rõ vấn đề này và đề xuất có ba hình thức sở hữu là: sở hữu Nhà nước, sở hữu chung (có thể bao gồm cả sở hữu tập thể) và sở hữu tư nhân. Đại biểu nhấn mạnh nội dung về hình thức sở hữu trong dự án Luật cần có sự tiếp thu quy định tại luật hiện hành, phù hợp với hội nhập quốc tế.

Khai mạc Phiên họp thứ 33, UB thường vụ Quốc hội vào ngày 22 tới

Khai mạc Phiên họp thứ 33, UB thường vụ Quốc hội vào ngày 22 tới

Tại phiên họp thứ 33, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ đánh giá kết quả Kỳ họp thứ 8, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII; cho ý kiến về việc chuẩn bị Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tại Hà Nội vào tháng 3/2015 và thông qua chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế năm 2015 của các cơ quan của Quốc hội.

Khai mạc phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Khai mạc phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Sáng 22/9, Phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII làm việc buổi đầu tiên, cho ý kiến về Dự án Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) – bộ luật quy mô lớn nhất trong hệ thống pháp luật hiện nay, điều chỉnh một lĩnh vực rộng lớn các quan hệ xã hội trong giao lưu dân sự.

UBTVQH khai mạc phiên họp thứ 28

UBTVQH khai mạc phiên họp thứ 28

Trong phiên họp sáng nay (15/5), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về Báo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2013; tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2014.

Phiên họp thứ 27 – Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phiên họp thứ 27 – Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng nay, tiếp tục Phiên họp thứ 27, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.