Xem phiên bản di động
    

‘Trung tâm văn hóa’

Tổng kết công tác các trung tâm văn hóa xã năm 2016

Tổng kết công tác các trung tâm văn hóa xã năm 2016

Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức tổng kết hoạt động năm 2016 của các trung tâm văn hóa xã trên địa bàn tỉnh . Tại hội nghị , nhiều vấn đề đã được các đại biểu đặt ra xoay quanh việc nâng cao chất lượng họat động của các trung tâm.

Bản tin trưa (05/10/2016)

Bản tin trưa (05/10/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 27/9/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 27/9/2016)

Bản tin trưa (10/9/2016)

Bản tin trưa (10/9/2016)

Bản tin trưa (10/3/2016)

Bản tin trưa (10/3/2016)

Bản tin trưa (06/02/2016)

Bản tin trưa (06/02/2016)