Khởi công xây dựng trung tâm điều dưỡng người có công

Khởi công xây dựng trung tâm điều dưỡng người có công

Công trình Trung tâm điều dưỡng người có công, với tổng mức đầu tư trên 71 tỷ đồng, được Bộ Lao động thương binh xã hội ủy quyền cho Sở Lao động thương binh xã hội Vĩnh Long làm chủ đầu tư.