Xem phiên bản di động
    

‘tổng điều tra’

Đời sống pháp luật: Tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019

Đời sống pháp luật: Tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019

Phỏng vấn Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Vĩnh Long về cuộc tổng điều tra ngày 1/4

Phỏng vấn Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Vĩnh Long về cuộc tổng điều tra ngày 1/4

Từ ngày 1/4/2019, cả nước sẽ tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5. Đây là cuộc điều tra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi toàn quốc, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 – 2020.

Huy động gần 950 điều tra viên tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở

Huy động gần 950 điều tra viên tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở

Nhằm thực hiện thành công cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019, tỉnh Vĩnh Long huy động gần 950 điều tra viên tham gia tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn.

Hội nghị trực tuyến Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Hội nghị trực tuyến Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Chiều nay, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với điểm cầu 63 tỉnh, thành phố và hơn 770 điểm cầu các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc các tỉnh, thành phố; rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0h ngày 1/4/2019.

Triển khai và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Triển khai và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng nay, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Vĩnh Long hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra cho các thành viên ban chỉ đạo tỉnh, các trưởng, phó ban chỉ đạo cấp huyện, thành viên văn phòng giúp việc cho ban chỉ đạo tỉnh, huyện.

Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng nay, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Vĩnh Long hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho các thành viên văn phòng ban chỉ đạo tỉnh, ban chỉ đạo huyện và các giảng viên cấp huyện.

Thời sự 18h30 (07/7/2016)

Thời sự 18h30 (07/7/2016)

Thời sự 18h30 (03/7/2016)

Thời sự 18h30 (03/7/2016)

Vĩnh Long ra quân tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản

Vĩnh Long ra quân tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản

Đây là cuộc tổng điều tra quan trọng, thu thập thông tin để làm cơ sở xây dựng kế hoạch và định ra chiến lược phát triển kinh tế – xã hội ở vùng nông thôn trong thời gian tới.

Thời sự 18h30 (01/7/2016)

Thời sự 18h30 (01/7/2016)
 
 
 
 
 
 
Liên kết