Xem phiên bản di động
    

‘Tòa án nhân dân tối cao’

95,9% các vụ án đã được thụ lý giải quyết trong năm 2018

95,9% các vụ án đã được thụ lý giải quyết trong năm 2018

Ngày 14/1, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của các Tòa án năm 2018 và từ đầu nhiệm kỳ 2016-2020 đến nay; đồng thời xác định mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm công tác trong thời gian tới.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Thời sự 11h (26/6/2015)

Thời sự 11h (26/6/2015)

30 phút (17/04/2015)

30 phút (17/04/2015)

Thời sự 18h30 (20/03/2015)

Thời sự 18h30 (20/03/2015)

Thời sự 11h (13/3/2015)

Thời sự 11h (13/3/2015)