Xem phiên bản di động
    

‘Tiết kiệm’

Vĩnh Long tiết kiệm trên 866 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước

Vĩnh Long tiết kiệm trên 866 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước

Thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong hai năm 2017- 2018 tỉnh Vĩnh Long đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước trên 866 tỷ đồng.

Nông nghiệp bền vững: Sản xuất dưa leo an toàn, tiết kiệm

Nông nghiệp bền vững: Sản xuất dưa leo an toàn, tiết kiệm

Lãi suất huy động giảm, tiền gởi tiết kiệm tăng

Lãi suất huy động giảm, tiền gởi tiết kiệm tăng

Trong tháng 10, mặc dù có nhiều ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long điều chỉnh giảm lãi suất huy động ở các kỳ hạn dưới 1 năm. Song lượng tiền gởi tiết kiệm vẫn tiếp tục tăng.

Bản tin trưa (02/11/2016)

Bản tin trưa (02/11/2016)

Thời sự 18h30 (30/10/2016)

Thời sự 18h30 (30/10/2016)

Bản tin trưa (02/9/2016)

Bản tin trưa (02/9/2016)

Thời sự 18h30 (02/6/2016)

Thời sự 18h30 (02/6/2016)

Bản tin trưa (08/3/2016)

Bản tin trưa (08/3/2016)

Phụ nữ học Bác tiết kiệm

Phụ nữ học Bác tiết kiệm

Bên cạnh chuyên cần, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm luôn được các tầng lớp phụ nữ ý thức học tập và noi theo.

Thời sự 18h30 (16/02/2016)

Thời sự 18h30 (16/02/2016)