Xem phiên bản di động
    

‘thùng rác biết nói’

Nhiều thùng rác chưa phát huy hết công dụng

Nhiều thùng rác chưa phát huy hết công dụng

Thời gian qua vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long rất được ngành chuyên môn quan tâm, đến nay xe rác đã đến thu gom rác thải tại tất cả các tuyến đường trung tâm. Tuy nhiên hiện tại có rất nhiều thùng rác vẫn chưa phát huy hết công dụng, thậm chí còn gây nên những hình ảnh phản cảm, hoặc gây ô nhiễm môi trường.

30 phút (08/03/2015)

30 phút (08/03/2015)