Xem phiên bản di động
    

‘thu mua lúa’

Cần sớm thu mua lúa vụ Đông Xuân

Cần sớm thu mua lúa vụ Đông Xuân

Sau 2 năm thành công liên tiếp, đầu năm nay ngành lúa gạo quay trở lại điệp khúc chờ “giải cứu” bằng biện pháp thu mua tạm trữ. Giá lúa nhiều nơi hiện giảm trung bình khoảng 1.000 đồng/kg so với vụ Đông Xuân năm ngoái.

Người đưa tin 24g – (11g ngày 02/6/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 02/6/2016)

60 phút (23/01/2015)

60 phút (23/01/2015)