Xem phiên bản di động
    

‘Thông tin truyền thông’

Họp mặt kỷ niệm ngày truyền thống ngành thông tin và truyền thông

Họp mặt kỷ niệm ngày truyền thống ngành thông tin và truyền thông

Chiều nay, Sở thông tin và truyền thông tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày truyền thống ngành thông tin và truyền thông 28/8.

Thời sự 11h (26/3/2015)

Thời sự 11h (26/3/2015)

Thời sự 11h (11/7/2014)

Thời sự 11h (11/7/2014)

Thời sự 11h (08/7/2014)

Thời sự 11h (08/7/2014)

Thời sự 11h (28/02/2014)

Thời sự 11h (28/02/2014)

Thời sự 18h30 (27/02/2014)

Thời sự 18h30 (27/02/2014)

Thời sự 11h (27/02/2014)

Thời sự 11h (27/02/2014)