Xem phiên bản di động
    

‘Thoát nghèo’

Thêm cơ hội cho người dân thoát nghèo

Thêm cơ hội cho người dân thoát nghèo

Để góp phần cùng Đảng và nhà nước chăm lo cho người nghèo, ngoài việc tập trung hỗ trợ giúp hộ nghèo an cư, từ năm 2013, UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Long còn ủy thác nguồn Quỹ vì người nghèo sang Ngân hàng chính sách xã hội để giải quyết việc làm cho đối tượng hộ nghèo ở các xã xây dựng nông thôn mới.

Bản tin trưa (08/10/2016)

Bản tin trưa (08/10/2016)

Bản tin trưa (21/9/2016)

Bản tin trưa (21/9/2016)

Thời sự 18h30 (12/9/2016)

Thời sự 18h30 (12/9/2016)

Thời sự 18h30 (02/6/2016)

Thời sự 18h30 (02/6/2016)

Bản tin trưa (16/5/2016)

Bản tin trưa (16/5/2016)

Thời sự 18h30 (24/4/2016)

Thời sự 18h30 (24/4/2016)

Chào buổi sáng (12/02/2016)

Chào buổi sáng (12/02/2016)

Thời sự 11h (11/8/2015)

Thời sự 11h (11/8/2015)

Hội LHPN Vĩnh Long giúp gần 10.300 hội viên thoát nghèo

Hội LHPN Vĩnh Long giúp gần 10.300 hội viên thoát nghèo

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trong tâm tác động đến hiệu quả, chất lượng phong trào phụ nữ, 5 năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều hoạt động giúp cán bộ, hội viên vươn lên ổn định cuộc sống.